Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VIІI скликання 2 сесія

07 вересня 2015, 13:56

Протокол №17 від 16.07.2015 р. о 14.30

         

 

 

                                           

                     КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                                  

                                                           Протокол № 17

                                                                                   16        липня          2015 р.

 

                                                                          м.Київ,

                                                                  вул.Садова, 3-а, кімн.1316 о 14.30

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти  Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ:  члени  Комітету   Співаковський О.В., Кириленко І.Г., Скрипник О.О.,  Кремінь Т.Д.,  Литвин В.М., Поплавський М.М.; працівники секретаріату Комітету - завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету  Козієвська О.І., Шевченко М.М., головні консультанти: Гарбуза С.А., Луцька А.В., Нестеренко Л.С.

 

ЗАПРОШЕНІ: Квіт Сергій Миронович - Міністр освіти і науки України, Гевко Андрій Євгенович - заступник Міністра освіти і науки України, Луговий Володимир Іларіонович - Перший віце-президент Національної академії наук України, Болюбаш Ярослав Якович - відповідальний секретар Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, Згуровський Михайло Захарович - ректор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, Кваша Сергій Миколайович - проректор з навчальної і виховної роботи Національного університету біоресурсів і природокористування України, Садовий Микола Ілліч - проректор з наукової роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка, народний депутат України IV, V скликань, Фоменко Микола Миколайович - заступник директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Волосовець Олександр Петрович - заступник директора Департаменту - начальник відділу освіти та науки Департаменту кадрового менеджменту Міністерства охорони здоров’я України, Стельмах Олексій Олексійович - заступник начальника Управління забезпечення розвитку підприємництва-начальник відділу  аналізу, моніторингу та прогнозування розвитку підприємництва Департаменту розвитку бізнес-клімату Міністерства економічного розвитку та торгівлі, Перепелиця Марина Анатоліївна - начальник відділу фінансів, засобів масової інформації та централізованих заходів Міністерства фінансів України, Василенко Наталія Григорівна – начальник відділу професійної освіти Департаменту ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України, Криницький Євген Анатолійович – в.о. начальника Управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, Ковтунець Володимир Віталійович - заступник директора з наукової роботи Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Вітренко Юрій Миколайович - начальник відділу економіки вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Похресник Анатолій Костянтинович – голова Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, Кулик Наталія - журналіст газети “Освіта України”.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про обсяги державного замовлення на підготовку і випуск фахівців з вищою освітою для вищих навчальних закладів України.

2. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів (реєстр. № 2026а від 04.06.2015р., н.д.О.Співаковський, Р.Мацола, С.Хлань, М.Кобцев, Ю.Соловей, О.Жолобецький, А.Євлахов, Є.Фірсов, Т.Кремінь, А.Гордєєв).

3. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо формування штатного розпису вищих навчальних закладів (реєстр. № 2281а від 03.07.2015р., н.д.О.Співаковський).

4. Про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період третьої сесії восьмого скликання.

5. Різне:

про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Тіран Сніжани Вікторівни.

 

 

1. СЛУХАЛИ:  інформацію Міністра освіти і науки України Квіта С.М. про обсяги державного замовлення на підготовку і випуск фахівців з вищою освітою для вищих навчальних закладів України.

 

В обговоренні  взяли участь:  Згуровський М.З., Болюбаш Я.Я., Співаковський О.В.,  Брагінець М.В.,  Криницький Є.А.,  Садовий М.І.,  Волосовець О.П., Перепелиця М.А., Стельмах О.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Міністра освіти і науки Квіта С.М. стосовно обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою для вищих навчальних закладів  України взяти до відома.

2. Вважати роботу центральних органів виконавчої влади з забезпечення виконання положень Закону України “Про вищу освіту” в частині формування та розміщення державного замовлення недостатньою.

3. Рекомендувати  Кабінету  Міністрів України:

3.1. Вжити невідкладних заходів щодо безумовного виконання у повному  обсязі норм  Конституції України та вимог Закону України “Про вищу освіту” в частині забезпечення прав громадян на здобуття вищої освіти, у тому числі за рахунок коштів Державного бюджету та місцевих бюджетів.

3.2.  Розглянути питання щодо збільшення місць державного замовлення в межах коштів, передбачених Міністерству освіти і науки України на підготовку фахівців з вищою освітою в Державному бюджеті України на 2015 рік,  зокрема,  прийому  бакалаврів на 9570 місць, магістрів – на 4411 місць.

3.3. Дозволити Міністерству освіти і науки України за результатами конкурсної ситуації корегувати обсяг прийому за державним замовленням між регіонами, рівнями вищої освіти,  напрямами та спеціальностями, а також між формами навчання.

3.4. З метою удосконалення механізму розподілу державного замовлення  розробити і внести у встановленому  порядку  на  розгляд  Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до відповідних законодавчих актів щодо формування  і розміщення  державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових і науково-педагогічних кадрів.

3.5. Доручити Міністерству   економічного розвитку і торгівлі України   спільно з  Міністерством  соціальної політики  України,  Міністерством освіти і науки України та іншими центральними органами виконавчої влади,  у сфері  управління  яких знаходяться вищі навчальні заклади,  здійснити роботу щодо удосконалення методики визначення потреби  держави  у  фахівцях  з вищою освітою та обсягів державного замовлення на підготовку фахівців  у  вищих  навчальних    закладах державної і комунальної форми власності.

3.6. Доручити Міністерству освіти і науки України спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,  Міністерством  соціальної політики України та за участю інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, провести Всеукраїнську нараду з питань формування державного замовлення.

3.7. Забезпечити висвітлення питання стосовно потреб  держави  в  спеціалістах  з вищою освітою та підготовки  фахівців  у  вищих  навчальних закладах за рахунок державного замовлення під час звіту Уряду з виконання Програми діяльності  Кабінету  Міністрів  України.

4. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України

4.1. Прискорити виконання п.1 ч.1 ст. 13 Закону України “Про вищу освіту” в частині розроблення стратегії та програми розвитку вищої освіти і подання їх на затвердження Кабінету Міністрів України.

4.2.  Щорічно визначати  принципи формування державного замовлення і доводити їх до відома керівників вищих навчальних закладів України.

4.3. Провести поглиблений аналіз структури державного замовлення за напрямами підготовки фахівців з вищою освітою з метою узгодження з сучасними та майбутніми потребами ринку праці.

4.4. Опрацювати питання щодо здійснення у 2015/2016 навчальному році останнього прийому магістрів галузей знань “Медицина” та “Фармація” за державним замовленням у  обсягах, визначених  МОН України, Міноборони України та МОЗ України, у межах обсягів, затверджених  Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2015 року № 462, за розробленими та затвердженими рішеннями вчених рад вищих навчальних закладів положеннями про організацію підготовки магістрів галузей знань “Медицина” та “Формація”.

4.5. Удосконалити критерії  конкурсного відбору  виконавців державного   замовлення на підготовку фахівців з врахуванням пропозицій учасників   засідання.

4.6. Запровадити практику погодження показників державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових та науково-педагогічних кадрів  зі Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України та Асоціацією працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

4.7. При  визначенні обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою надавати пріоритет військовим спеціальностям та   спеціальностям, пов’язаним з обороноздатністю держави, забезпечити   збалансованість  потреб між окремими   регіонами України, окремими   напрямами підготовки фахівців та спеціальностями.

4.8. Вирішити питання щодо виділення у 2015 році державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, наукових і науково-педагогічних  кадрів  для Луганського національного аграрного університету.

4.9. При формуванні державного замовлення дотримуватись принципу   профільності  відомства  і вищих навчальних закладів.

4.10. З метою реалізації принципу “освіта впродовж життя” зберегти державне замовлення на підготовку фахівців  для   осіб, які здобувають вищу освіту за заочною формою навчання.

4.11. Здійснювати розміщення державного замовлення для підготовки фахівців ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) за кілька місяців до початку вступної кампанії у вищих навчальних закладах  України.

5. Рекомендувати Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та Міністерству фінансів України:

5.1. Надати  Міністерству освіти і науки України дозвіл на перерозподіл обсягу прийому за державним замовленням між регіонами, рівнями вищої освіти,  напрямами та спеціальностями, а також  між формами навчання за результатами конкурсної ситуації.

5.2. Опрацювати пропозицію Міністерства охорони здоров’я України щодо збільшення обсягів державного замовлення у 2016 році на підготовку лікарів до 6000 осіб з метою зменшення кадрового дефіциту та поліпшення укомплектованості посад медичних працівників у закладах охорони здоров’я, зокрема первинної ланки.

6. Рішення Комітету з цього питання направити Кабінету Міністрів України.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ:  інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів (р. № 2026а).

 

В обговоренні взяли участь: Квіт С.М., Кириленко І.Г., Вітренко Ю.М., Литвин В.М., Згуровський М.З., Луговий В.І., Скрипник О.О.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів (реєстр. № 2026а від 04.06.2015 р.), поданий народним депутатом України Співаковським  О.В.,   Мацолою Р.М.,   Хланєм С.В.,   Кобцевим М.В.,   Соловьйом Ю.І.,  Жолобецьким О.О.,  Євлаховим А.С.,  Кремінем Т.Д.,  Гордєєвим А.А., повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти підготувати його до другого читання з урахуванням пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи. 

3. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ:  інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського  О.В. про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо формування штатного розпису вищих навчальних закладів (р. № 2281а).

 

В обговоренні взяли участь:  Квіт С.М., Луговий В.І., Перепелиця М.А.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект  Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо формування штатного розпису вищих навчальних закладів” (реєстр. № 2281а від 03.07.2015р.), поданий народним депутатом України Співаковським О.В., прийняти за основу.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Л.Гриневич.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період третьої сесії восьмого скликання.

 

В обговоренні  взяли участь:  Співаковський О.В., Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М., Поплавський М.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період третьої сесії восьмого скликання взяти до відома.

2. Затвердити план роботи Комітету з питань науки і освіти на період  третьої сесії восьмого скликання з врахуванням висловлених народними депутатами України пропозицій.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. Різне:

про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Тіран Сніжани Вікторівни.

 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Тіран Сніжани Вікторівни.

 

В обговоренні  взяли участь:  Співаковський О.В., Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М., Поплавський М.М.

 

 

 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Тіран Сніжани Вікторівни.

2. Направити керівництву Верховної Ради України клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Тіран Сніжани Вікторівни.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

 

 

Голова Комітету                                                     Л. ГРИНЕВИЧ

 

 

 

Заступник

Голови Комітету                                            І. КИРИЛЕНКО