Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VIІI скликання 2 сесія

26 червня 2015, 14:38

Протокол №12 від 03.06.2015 р.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                                  

                                                           Протокол №12

                                                                                   03        червня            15

м.Київ

вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти  Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ:  члени  Комітету  – Співаковський О.В.,  Кириленко І.Г., Скрипник О.О.,  Кремінь Т.Д.,  Литвин В.М., Поплавський М.М.; працівники секретаріату Комітету - завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г., заступники завідувача секретаріату Комітету Козієвська О.І., Шевченко М.М., головні консультанти: Гарбуза С.А., Красняков Є.В., Нестеренко Л.С., Семенюк С.В.

 

ЗАПРОШЕНІ: Стріха Максим Віталійович - Заступник Міністра освіти і науки України, Гурак Руслан Васильович - Голова Державної інспекції навчальних закладів України, Бондаренко Андрій Володимирович - начальник відділу фінансування освіти Міністерства фінансів України, Швець Ольга Іванівна - завідувач сектору нормативно-правового забезпечення Державної архівної служби України, Короденко Максим Володимирович - головний редактор газети “Освіта України”, Хвостенко Дмитро - спостерігач ГО Моніторинг парламентських комітетів  “Відкрито”.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про затвердження Рекомендацій комітетських слухань на тему: Про підготовку проекту Закону України Про освіту”: концептуальні засади.

2. Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки вищих навчальних закладів та наукових установ державної форми власності, евакуйованих із тимчасово окупованої території Донецької або Луганської областей (реєстр. № 2813 від 12.05.2015р., н.д.Л.Гриневич, О.Ляшко, В.Галасюк, В.Кривенко, В.Курило, Р.Заставний, М.Фролов, О.Кондратюк).

3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо поновлення гарантій пенсійного забезпечення виборним особам місцевого самоврядування та науковим працівникам) (реєстр. № 2554 від 06.04.2015р., н.д.В.Івченко, І.Кириленко).

4. Про проект Закону про внесення змін до статті 282 Митного кодексу України (щодо звільнення від сплати мита дарунків державі) (реєстр. № 2659 від 17.04.2015р., Кабінет Міністрів України).

5. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо підготовки бакалаврів) (реєстр. № 1619 від 24.12.2014р., н.д.О.Купрієнко).

6. Про проект Постанови про доручення Кабінету Міністрів України щодо збільшення розміру мінімальної академічної стипендії (реєстр. № 2723 від 24.04.2015р., н.д.Ю.Тимошенко, В.Івченко, Д.Шлемко, О.Кужель, В.Бухарєв).

7. Про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про державну службу” (щодо окремих питань заохочення державних службовців до підвищення кваліфікації шляхом навчання в Національній академії державного управління при Президентові України) (реєстр. № 2218 від 24.02.2015р., н.д.Д.Макар’ян, О.Гончаренко, Д.Лінько, Т.Пастух).

8. Різне:

про призначення Луцької А.В. на вакантну посаду головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про затвердження Рекомендацій комітетських слухань на тему: Про підготовку проекту Закону України Про освіту”: концептуальні засади.

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Співаковський В.О.

 

УХВАЛИЛИ:

Доручити секретаріату Комітету доопрацювати Рекомендації комітетських слухань на тему: Про підготовку проекту Закону України Про освіту”: концептуальні засади з врахуванням пропозицій народних депутатів України та розглянути їх на наступному засіданні Комітету.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки вищих навчальних закладів та наукових установ державної форми власності, евакуйованих із тимчасово окупованої території Донецької або Луганської областей (р. № 2813).

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Стріха М.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект  Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки вищих навчальних закладів та наукових установ державної форми власності, евакуйованих із тимчасово окупованої території Донецької або Луганської областей (реєстр. № 2813 від 12.05.2015р.), поданий народними депутатами України Гриневич Л.М., Ляшком О.В., Галасюком В.В., Кривенком В.М.,  Курилом В.С.,  Заставним Р.Й., Фроловим М.О., Кондратюк О.К., прийняти за основу і в цілому.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Л.Гриневич.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Кириленка І.Г. про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо поновлення гарантій пенсійного забезпечення виборним особам місцевого самоврядування та науковим працівникам) (р. № 2554).

 

В   обговоренні   взяли  участь:  Співаковський О.В., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо поновлення гарантій пенсійного забезпечення виборним особам місцевого самоврядування та науковим працівникам) (реєстр. № 2554 від 06.04.2015р.), поданий народними депутатами України Івченком В.С. та Кириленком І.Г., прийняти за основу.

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

Рішення прийнято  одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Кириленка І.Г. про проект Закону України про внесення змін до статті 282 Митного кодексу України (щодо звільнення від сплати мита дарунків державі) (р. № 2659).

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Гриневич Л.М., Швець О.І.

 

Під час обговорення законопроекту народний депутат України Кириленко І.Г. запропонував:

п.9 ч.1 ст. 282  після слів “міжнародного обміну” доповнити словами “наукових бібліотек”.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України Про внесення змін до статті 282 Митного кодексу України (реєстр. № 2659  від 17.04.2015р.), поданий Кабінетом Міністрів України,  прийняти за основу і в цілому.

2. Рішення Комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. 

Рішення прийнято  одноголосно.

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо підготовки бакалаврів) (р. № 1619).

 

В  обговоренні  взяли  участь:   Скрипник  О.О.,   Кремінь  Т.Д.,  Стріха М.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо підготовки бакалаврів ) (реєстр. № 1619 від 24.12.2014р.), поданий народним депутатом України Купрієнком О.В., відхилити.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Л.Гриневич.

Рішення прийнято  одноголосно.

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Постанови про доручення Кабінету Міністрів України щодо збільшення розміру мінімальної академічної стипендії (р. № 2723). 

 

В   обговоренні   взяли   участь:   Стріха М.В.,  Кремінь Т.Д.,  Скрипник О.О., Литвин В.М., Поплавський М.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1.  Рекомендувати  Верховній  Раді  України  відповідно  до  пункту  1  частини  першої   статті   114   Регламенту   Верховної   Ради   України   проект   Постанови    про    доручення    Кабінету    Міністрів   України    щодо    збільшення

розміру мінімальної академічної стипендії (реєстр. № 2723 від 24.04.2015 р.), поданий  народними  депутатами  Тимошенко Ю.В.,  Івченком В.Є., Шлемком Д.В., Кужель О.В., Бухарєвим В.В., прийняти за основу і в цілому.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Л.Гриневич.

Голосували:

за - 3 (С піваковський О.В., Литвин В.М., Поплавський М.М.);

проти - 1 (Скрипник О.О.);

“утрималось” – 1 (Кремінь Т.Д.).

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про державну службу” (щодо окремих питань заохочення державних службовців до підвищення кваліфікації шляхом навчання в Національній академії державного управління при Президентові України) (р. № 2218). 

 

В  обговоренні  взяли  участь:  Стріха М.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про державну службу” (щодо окремих питань заохочення державних службовців до підвищення кваліфікації шляхом навчання в Національній академії державного управління при Президентові України) (реєстр. № 2218 від 24.02.2015р.), поданий   народними   депутатами   України   Макаряном Д.Б.,   Гончаренком О.О., Ліньком Д.В., Пастухом Т.Т., відхилити. 

2. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

8. Різне:

про призначення Луцької А.В. на вакантну посаду головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про призначення Луцької А.В. на вакантну посаду головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

В  обговоренні  взяли  участь: Кремінь Т.Д., Поплавський М.М., Литвин В.М., Скрипник О.О.

 

Під час обговорення питання члени Комітету висловили дві пропозиції щодо прийняття рішення:

 

Першу   пропозицію   внесли   народні  депутати  України  Співаковський В.О., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Поплавський М.М., які запропонували перенести розгляд питання на наступне засідання Комітету.

За першу пропозицію голосували:

“за” -  4 (Співаковський В.О., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Поплавський М.М.);

“проти” - 0;

“утрималось” - 1 (Литвин В.М.).

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

Другу пропозицію вніс народний депутат України Литвин В.М., який запропонував порушити клопотання перед Керівником Апарату  Верховної Ради України про призначення Луцької Алли Володимирівни на вакантну посаду головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

За другу пропозицію голосували:

“за” - 1 (Литвин В.М.);

“проти” - 0;

“утрималось” – 4 (Співаковський В.О., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Поплавський М.М.).

Рішення не прийнято.

 

 

Голова Комітету                                                             Л. ГРИНЕВИЧ

 

 

 

Заступник

Голови Комітету                                            І. КИРИЛЕНКО