Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VIІI скликання 1 сесія

16 січня 2015, 12:54

Протокол №4 від 14.01.2015 р.

         

 

 

 

                      

                    

                       КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                                  

                                                                                      4

 

                                                                                   14          січня             15

 

                                                                         м.Київ

                                                                вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 15.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету - Співаковський О.В., Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський Б.Г.,  заступник  завідувача  секретаріату Комітету Домаранський О.О., головні консультанти: Гарбуза С.А., Головінов В.П., Козієвська О.І., Красняков Є.В., Семенюк С.В.

 

ВІДСУТНІ: Поплавський М.М.

 

ЗАПРОШЕНІ: Полянський Павло Броніславович – заступник Міністра освіти і науки України, Карабутова Вікторія Вікторівна – аналітик аналітичного центру Асоціації міст України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про врахування пропозицій Комітету з питань науки і освіти до розподілу видатків Державного бюджету України на 2015 рік.

2. Про проект Закону України про посилення уваги до використання державних символів у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (реєстр. № 1192 від 02.12.2014р., н.д.М.Головко, О.Осуховський, Ю.Левченко, Ю.Бублик, А.Іллєнко, О.Марченко).

3. Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо соціальних гарантій педагогічним, медичним і фармацевтичним працівникам, які працюють в сільській місцевості (реєстр. № 1273 від 08.12.2014р. н.д.В.Ничипоренко).

4. Про проект Постанови про відзначення 95-річчя з дня заснування Полтавської державної аграрної академії (1 вересня 2015 року) (реєстр. № 1650 від 26.12.2014р., н.д.Ю.Бублик).

5. Про затвердження складу робочої групи з розробки нової моделі фінансування вищої освіти.

6. Про ініціативу створення Комісії майбутнього при Верховній Раді України.

7. Про план роботи Комітету з питань науки і освіти на період другої сесії восьмого скликання.

8. Різне:

про порядок визначення доповідачів від Комітету при розгляді законопроектів на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

1. СЛУХАЛИ:  інформацію  Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про врахування пропозицій Комітету з питань науки і освіти до розподілу видатків Державного бюджету України на 2015 рік.

 

В обговоренні взяли участь: Кириленко І.Г., Литвин В.М., Співаковський О.В., Семенюк С.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію  Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про врахування пропозицій Комітету з питань науки і освіти до розподілу видатків Державного бюджету України на 2015 рік взяти до відома.

2. Членам Комітету підготувати законопроект про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2015 рік.

Рішення прийнято одноголосно.

 

2. СЛУХАЛИ:  інформацію  голови  підкомітету з питань освіти Креміня Т.Д. про проект Закону України про посилення уваги до використання державних символів у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (р. № 1192).

 

В обговоренні взяли участь: Полянський П.Б., Скрипник О.О., Кириленко І.Г., Литвин В.М.

 

Під час обговорення законопроекту члени Комітету внесли дві пропозиції щодо прийняття рішення:

 

Першу   пропозицію   вніс  голова  підкомітету  з  питань  освіти  Кремінь Т.Д., який запропонував рекомендувати Верховній Раді України вищезазначений законопроект відхилити.

За першу пропозицію голосували:

за” – 2  (Кремінь Т.Д., Скрипник О.О.);

проти” – 4 (Гриневич Л.М., Співаковський О.В., Кириленко І.Г., Литвин В.М.).

Рішення не прийнято.

 

Другу пропозицію внесли народні депутаті України Гриневич Л.М., Співаковський О.В., Кириленко І.Г., Литвин В.М., які запропонували:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України Про посилення уваги для використання державних символів у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (реєстр. № 1192 від 02.12.2014 року), поданий народними депутатами України Головком М.Й., Осуховським О.І., Левченком Ю.В., Бубликом Ю.В., Іллєнком А.Ю., Марченком О.О., повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. доповісти зазначений проект Закону України на пленарному засіданні Верховної Ради України. 

За другу пропозицію голосували:

за” – 4  (Гриневич Л.М.,   Співаковський О.В.,   Кириленко І.Г.,   Литвин В.М.);

проти” – 2 (Кремінь Т.Д., Скрипник О.О.).

Рішення прийнято більшістю голосів.

 

 

3. СЛУХАЛИ:  інформацію  голови  підкомітету з питань освіти Креміня Т.Д. про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо соціальних гарантій педагогічним, медичним і фармацевтичним працівникам, які працюють в сільській місцевості (р. № 1273).  

 

В обговоренні взяли участь: Полянський П.Б., Співаковський О.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальних гарантій педагогічним, медичним і фармацевтичним працівникам, які працюють в сільській місцевості (реєстр. № 1273 від 08.12.2014 року),  поданий народним  депутатом  України  Ничипоренком В.М., повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Рішення Комітету скерувати до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, який визначено головним  при розгляді зазначеного проекту закону.

Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про проект Постанови про відзначення 95-річчя з дня заснування Полтавської державної аграрної академії (1 вересня 2015 року) (р. № 1650).

 

В обговоренні взяли участь: Кириленко І.Г., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови про відзначення 95-річчя з дня заснування Полтавської державної аграрної академії (1 вересня 2015 року) (реєстр. № 1650 від 26.12.2014р.), поданий народним депутатом України Бубликом Ю.В.,  відхилити.  

2. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, визначеного головним з підготовки цього проекту Постанови.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського О.В. про затвердження складу робочої групи з розробки нової моделі фінансування вищої освіти.

 

В обговоренні взяли участь:  Гриневич Л.М.,  Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити склад робочої групи з розробки нової моделі фінансування вищої освіти (додається).

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію заступника Голови Комітету з питань науки і освіти Скрипника О.О. про створення Комісії майбутнього при Верховній Раді України.

 

В обговоренні взяли участь: Співаковський О.В., Кириленко І.Г., Семенюк С.В.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.

2. Підтримати ініціативу створення Комісії майбутнього при Верховній Раді України та секретаріату Комісії.

 

3. Комітету розробити проект Постанови про створення Комісії майбутнього при Верховній Раді України,

4. Членам Комітету звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією щодо створення вищезазначеної Комісії та її секретаріату.

Рішення прийнято одноголосно.

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про план роботи Комітету з питань науки і освіти на період другої сесії восьмого скликання.

 

В обговоренні взяли участь: Скрипник О.О., Співаковський О.В., Кириленко І.Г., Полянський П.Б.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету Гриневич Л.М. про затвердження плану роботи Комітету з питань науки і освіти на період другої сесії восьмого скликання взяти до відома.

2. Затвердити план роботи Комітету з питань науки і освіти на період  другої сесії восьмого скликання з врахуванням висловлених народними депутатами України пропозицій.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

Рішення прийнято одноголосно.

 

8. Різне:

про порядок визначення доповідачів від Комітету при розгляді законопроектів на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про порядок визначення доповідачів від Комітету при розгляді законопроектів на пленарному засіданні Верховної Ради України.

В обговоренні взяли участь:  Кириленко І.Г., Співаковський О.В.

Під час обговорення питання заступник Голови Комітету з  питань науки і освіти Кириленко І.Г. запропонував делегувати повноваження щодо представлення законопроектів на сесії Верховної Ради України Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

Перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський О.В. вніс пропозицію узгоджувати вищезазначене питання під час засідання Комітету.

 

Голова Комітету                                                                Л.ГРИНЕВИЧ

 

Заступник

Голови Комітету                                                     І.КИРИЛЕНКО