Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VIІI скликання 1 сесія

16 січня 2015, 12:52

Протокол №3 від 24.12.2014 р.

         

 

 

 

                      

                    

                       КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

                                                                                  

                                                                                      3

 

                                                                                   24          грудня           14

 

                                                                  м.Київ

                                                          вул.Грушевського, 18/2, кімн.12, о 9.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету - Співаковський О.В., Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.; завідувач секретаріату Комітету Чижевський  Б.Г.,   заступник   завідувача   секретаріату   Комітету  Шевченко М.М., головні консультанти: Гарбуза С.А., Головінов В.П., Козієвська О.І., Красняков Є.В., Семенюк С.В.

 

ВІДСУТНІ: Поплавський М.М.

 

ЗАПРОШЕНІ: Совсун Інна Романівна – Перший заступник Міністра освіти і науки України, Матвійчук Володимир Макарович - заступник Міністра - керівник апарату Міністерства фінансів України, Стріха Максим Віталійович - заступник Міністра освіти і науки України, Дніпров Олексій Сергійович - заступник Міністра - керівник апарату Міністерства освіти і науки України, Загородній Анатолій Глібович - віце-президент НАН України, Кремень Василь Григорович - Президент Національної академії педагогічних наук України, Тихий Володимир Павлович - віце-президент Академії правових наук України, Бащенко Михайло Іванович - віце-президент Української академії аграрних наук, Кундієв Юрій Ілліч - перший віце-президент Академії медичних наук України, Лікарчук Ігор Леонідович - директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти, Романюк Сергій Михайлович - заступник Голови ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Широков Анатолій Іванович - Голова ЦК профспілки працівників НАН України, Яцунь Олександр Михайлович - голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки, Даниленко Світлана Василівна - директор Департаменту економіки та фінансування Міністерства освіти і науки України, Вашека Галина Володимирівна - начальник управління фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації Департаменту фінансів соціальної сфери Міністерства фінансів України, Грицан Валентина Миколаївна - начальник фінансового управління Національної академії педагогічних наук України, Шульга Наталія Іванівна - голова постійної комісії з питань освіти, науки та інноваційної політики Київської міської ради, Шаров Олег Ігорович – перший проректор Університету економіки та права “Крок”, Карабутова Вікторія Вікторівна - аналітик аналітичного центру Асоціації міст України, Симонова Марія Віталіївна - представник Української асоціації студентського самоврядування, Кучер Богдан Петрович - представник Української асоціації студентського самоврядування.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про проект Закону про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України (реєстр. № 1577 від 22.12.2014р., Кабінет Міністрів України).

2. Про проект Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік (реєстр. № 1000 від 22.12.2014р., Кабінет Міністрів України).

3. Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин) (реєстр. № 1557 від 22.12.2014р., Кабінет Міністрів України).

4. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)  (реєстр. № 1578  від 22.12.2014р., Кабінет Міністрів України).

5. Щодо створення при Комітеті дорадчого органу з інтелектуальної власності.

6. Про запровадження в роботі “Методичних рекомендацій щодо процедури підготовки та проведення засідань Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти”.

7. Про розподіл повноважень між першим заступником Голови Комітету, заступниками Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

8. Про обрання голів  та членів підкомітетів у складі Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти восьмого скликання

 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію про проект Закону про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України (р. № 1577).

 

В  обговоренні  взяли  участь:   Матвійчук В.М.,  Дніпров О.С.,  Литвин В.М., Романюк С.М., Шульга Н.І., Яцунь О.М., Карабутова В.В., Співаковський О.В., Кириленко І.Г.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної  Ради України проект Закону про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України (реєстр. № 1577 від 22.12.2014р.), поданий Кабінетом Міністрів України, повернути субєкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич.

Рішення Комітету додається.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

2. СЛУХАЛИ: інформацію про проект Закону України про Державний бюджет України на 2015 рік (р. № 1000, КМУ).

 

В  обговоренні  взяли  участь:   Матвійчук В.М.,  Дніпров О.С.,  Литвин В.М., Стріха М.В., Скрипник О.О., Кириленко І.Г., Загородній А.Г., Кремень В.Г.,  Тихий В.П., Бащенко М.І., Симонова М.В., Кучер Б.Г., Кундієв Ю.І., Широков А.І.

 

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про Державний Бюджет України на 2015 рік (реєстр. № 1000 від 23.12.2014р.), поданий Кабінетом Міністрів України,  прийняти за основу з урахуванням пропозицій Комітету.

Рішення Комітету додається.

Голосували:

“за” - 5   Гриневич Л.М.,   Співаковський О.В.,   Кириленко І.Г.,   Кремінь Т.Д., Литвин В.М.);

“проти” - 0;

“утрималось” – 1 (Скрипник О.О.).

Рішення прийнято.

 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин) (р. № 1557).

В  обговоренні взяли участь:   Матвійчук В.М.,   Дніпров О.С.,   Шульга Н.І.,

 

УХВАЛИЛИ:

Схвалити та надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету пропозиції до проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реформи міжбюджетних відносин) (реєстр. № 1557 від 22.12.2014 р.),  поданий Кабінетом Міністрів України.

Рішення Комітету додається.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

4. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)  (р. № 1578). 

 

В  обговоренні  взяли  участь:   Матвійчук  В.М.,  Дніпров О.С.,  Шаров О.І., Співаковський О.В., Шульга Н.І.  

 

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) (реєстр. № 1578 від 22.12.2014р.), поданий Кабінетом Міністрів України,  прийняти за основу з урахуванням пропозицій Комітету.

Рішення Комітету додається.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

5. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про створення при Комітеті дорадчого органу з інтелектуальної власності.

 

В обговоренні взяли участь: Кириленко І.Г., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Підтримати пропозицію Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти щодо створення при Комітеті дорадчої ради з інтелектуальної власності.

2. Доручити підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності підготувати положення про дорадчу раду з інтелектуальної власності та пропозиції  до  складу. 

Рішення додається.

Рішення прийнято одноголосно.

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про запровадження в роботі “Методичних рекомендацій щодо процедури підготовки та проведення засідань Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти”.

 

В обговоренні взяли участь: Кириленко І.Г., Литвин В.М.

 

УХВАЛИЛИ:

Схвалити “Методичні рекомендації щодо процедури підготовки та проведення засідань Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти” і рекомендувати їх для використання в роботі членами Комітету та працівниками секретаріату.

Методичні рекомендації додаються.

Рішення прийнято одноголосно.

 

 

7. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про розподіл повноважень між першим заступником Голови Комітету, заступниками Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

В обговоренні взяли участь: Співаковський О.В., Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.

 

Під час обговорення питання члени Комітету доручили заступнику Голови Комітету Кириленку І.Г. тимчасово виконувати обов’язки секретаря Комітету.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити розподіл повноважень між першим заступником Голови Комітету, заступниками Голови Комітету за напрямами діяльності Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти:

- перший заступник Голови Комітету - освіта, наука, науково-технічна діяльність та наукові парки, правовий статус та соціальний захист педагогічних працівників;

- заступник Голови Комітету – інтелектуальна власність, засади здійснення наукових і науково-технічних експертиз, правовий статус та соціальний захист наукових і науково-педагогічних працівників;

- заступник Голови Комітету – інноваційна діяльність, розвиток високих технологій (крім питань, які відносяться до предметів відання інших комітетів).

Рішення прийнято одноголосно.

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про обрання голів  та членів підкомітетів у складі Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти восьмого скликання

 

В обговоренні взяли участь: Співаковський О.В., Кириленко І.Г., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д., Литвин В.М.

 

Під час обговорення питання народний депутат України Литвин В.М. висловив прохання звільнити його з посади голови підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності за власним бажанням.

Члени Комітету Гриневич Л.М., Співаковський О.В., Литвин В.М. запропонували обрати на посаду голови підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Кириленка І.Г.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Скасувати рішення Комітету від 9 грудня 2014р. (протокол № 1) про обрання голів та членів підкомітетів у складі Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти восьмого скликання у зв’язку з проханням Литвина В.М. звільнити його з посади голови підкомітету з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності за власним бажанням.

2. Обрати на посади голів підкомітетів такі кандидатури:

- з питань освіти - народного депутата України Кременя Тараса Дмитровича;

- з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності - народного депутата України Кириленка Івана Григоровича.

2. Затвердити у складі підкомітетів, згідно ст.37 Закону України “Про Комітети Верховної Ради України”, таких народних депутатів України:

- підкомітет з питань освіти -  Гриневич Лілію Михайлівну, Співаковського Олександра Володимировича, Кириленка Івана Григоровича, Скрипника Олексія Олексійовича, Поплавського Михайла Михайловича, Литвина Володимира Михайловича;

- підкомітет з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності - Гриневич Лілію Михайлівну, Співаковського Олександра Володимировича, Скрипника Олексія Олексійовича, Поплавського Михайла Михайловича, Кременя Тараса Дмитровича, Литвина Володимира Михайловича.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Голова Комітету                                                                Л.ГРИНЕВИЧ

 

 

Заступник

Голови Комітету                                                    І.КИРИЛЕНКО