Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Протоколи VIІI скликання 1 сесія

25 грудня 2014, 11:30

Протокол №1 від 09.12.2014 р.

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

                                                                                  

Протокол № 1

від  09  грудня  2014

 

миїв

вул.Садова, 3-а, кімн.1316, о 16.00

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

ПРИСУТНІ: члени Комітету - Співаковський О.В., Скрипник О.О., Поплавський М.М.,  Кремінь Т.Д.;  завідувач секретаріату Комітету Чижевсь-кий Б.Г.,  заступники завідувача секретаріату Комітету Домаранський  О.О.,  Шевченко  М.М.,  головні консультанти:  Гарбуза  С.А.,  Головінов В.П., Козієвська О.І., Красняков Є.В., Семенюк С.В., Тіран С.В.

 

ВІДСУТНІ: Кириленко І.Г., Литвин В.М.

 

ЗАПРОШЕНІ: Маркевич Ярослав Володимирович – народний депутат України, Совсун Інна Романівна - Перший заступник Міністра освіти і науки України, Лікарчук Ігор Леонідович - директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти, Ковтунець Володимир Віталійович - доцент кафедри інформаційних технологій та математики Національної академії управління, Сич Олександр Володимирович - помічник Міністра освіти і науки України, Гордєєв Олександр - помічник Першого заступника Міністра освіти і науки України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про стан імплементації Закону України “Про вищу освітувід 01.07.2014р.: “Умови прийому на навчання до вищого навчального закладу України у 2015 році”. Проект Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу.

2. Звіт про роботу Комітету з питань науки і освіти за період сьомого скликання Верховної Ради України.  Про інформаційно-аналітичні матеріали щодо освіти, науки та інтелектуальної власності.

3. Про розподіл повноважень між першим заступником Голови Комітету, заступниками Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

4. Про створення підкомітетів у складі Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти сьомого скликання.

5. Про обрання голів та членів підкомітетів у складі Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти сьомого скликання.

6. Про запровадження в роботіМетодичних рекомендацій щодо процедури підготовки та проведення засідань Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти”.

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки України Совсун І.Р. про стан імплементації Закону України “Про вищу освітувід 01.07.2014р.: “Умови прийому на навчання до вищого навчального закладу України у 2015 році”. Проект Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу.

 

В обговоренні  взяли  участь: Співаковський О.В., Скрипник О.О.,  Кремінь Т.Д., Совсун І.Р., Лікарчук І.Л., Ковтунець В.В., Сич О.В.  

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Першого заступника Міністра освіти і науки України Совсун І.Р. про стан імплементації Закону України “Про вищу освітувід 01.07.2014р.: “Умови прийому на навчання до вищого навчального закладу України у 2015 році”. Проект Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу взяти до відома.

2. Рекомендувати:

2.1. Міністерству освіти і науки України:

- у Методичних рекомендаціях щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу передбачити, що виконуючий обов’язки вищого навчального закладу не може бути одночасно претендентом на посаду керівника цього вищого навчального закладу.

2.2. Українському центру оцінювання якості освіти:

- вжити додаткових заходів з удосконалення тестової методики зовнішнього незалежного оцінювання, яка б забезпечила порівнянність результатів тестування різних років і можливість встановлення терміну придатності результатів такого оцінювання. 

Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. щодо звіту про роботу Комітету з питань науки і освіти за період сьомого скликання Верховної Ради України. Про інформаційно-аналітичні матеріали щодо розвитку освіти, науки та інтелектуальної власності.

 

В обговоренні взяли участь: Співаковський О.В., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д.  

 

УХВАЛИЛИ:

Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. щодо звіту про роботу Комітету з питань науки і освіти за період сьомого скликання Верховної Ради України. Про інформаційно-аналітичні матеріали щодо розвитку освіти, науки та інтелектуальної власності  взяти до відома.

Рішення прийнято одноголосно.

 

3. СЛУХАЛИ: пропозицію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про розподіл повноважень між першим заступником Голови Комітету, заступниками Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

В обговоренні взяли участь: Співаковський О.В., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д.  

 

УХВАЛИЛИ:

У зв’язку з відсутністю заступника Голови Комітету Кириленка І.Г. перенести розгляд питання на наступне засідання Комітету

Рішення прийнято одноголосно.

 

4. СЛУХАЛИ: пропозицію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про створення підкомітетів у складі Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти восьмого скликання.

 

В обговоренні взяли участь:  Співаковський О.В., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д.    

 

 УХВАЛИЛИ:

Створити у складі Комітету такі підкомітети:

підкомітет з питань освіти;

підкомітет з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

Рішення прийнято одноголосно.

 

5.  СЛУХАЛИ:  пропозицію  Голови  Комітету  з  питань  науки  і освіти

Гриневич Л.М. про обрання голів та членів підкомітетів у складі Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти сьомого скликання.

 

В обговоренні взяли участь: Співаковський О.В., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д.   

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати на посади голів підкомітетів такі кандидатури:

- з питань освіти - народного депутата України Кременя Тараса Дмитровича;

- з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності - народного депутата України Литвина Володимира Михайловича.

2. Затвердити у складі підкомітетів, згідно ст.37 Закону України “Про Комітети Верховної Ради України”, таких народних депутатів України:

- підкомітет з питань освіти -  Гриневич Лілію Михайлівну, Співаковського Олександра Володимировича, Кириленка Івана Григоровича, Скрипника Олексія Олексійовича, Поплавського Михайла Михайловича, Литвина Володимира Михайловича;

- підкомітет з питань науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності - Гриневич Лілію Михайлівну, Співаковського Олександра Володимировича, Кириленка Івана Григоровича, Скрипника Олексія Олексійовича, Поплавського Михайла Михайловича, Кременя Тараса Дмитровича.

Рішення прийнято одноголосно.

 

6. СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про запровадження в роботіМетодичних рекомендацій щодо процедури підготовки та проведення засідань Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти”.

 

В обговоренні взяли участь: Співаковський О.В., Скрипник О.О., Кремінь Т.Д.   

 

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. про запровадження в роботіМетодичних рекомендацій щодо процедури підготовки та проведення засідань Комітету Верховної Ради України з питань науки і освітивзяти до відома.

2. Рекомендувати членам Комітету подати пропозиції до вищезазначених рекомендацій.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Голова Комітету                                                                        Л.ГРИНЕВИЧ

 

Секретар Комітету                                                М.ПОПЛАВСЬКИЙ