Діяльність Комітету

17 червня 2009, 17:33

Парламентські слухання "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів" (запис 17.06.2009р.)

Парламентські слухання

Парламентські слухання "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів" (запис 17.06.2009р.)

Уряд України визначив інноваційний розвиток держави пріоритетним, оскільки, як показує досвід останніх десятиліть, серед основних чинників конкурентоспроможності національних економік країн визначальним є впровадження ефективних механізмів інноваційної політики.

Державі належить ключова роль у формуванні національної інноваційної системи, встановленні її стратегічних цілей розвитку та функціонування. Зокрема, особливе значення має організація і стимулювання процесів передачі наукових розробок із сфери одержання знань у виробництво, що досягається за допомогою розвитку системи освіти, ринку інтелектуальної власності, створення інноваційної інфраструктури, фінансового та податкового стимулювання науково-технічної діяльності.

Сьогодні Україна має надзвичайно розгалужену нормативно-правову базу національної інноваційної системи, яка включає більш ніж тисячі актів, багато з яких є непрацездатними або суперечать одне одному.

Слухання проводяться з метою отримання принципово нового бачення інноваційного розвитку України та прийняття реальної програми дій, забезпечивши її виконання, систематизації нормативно-правової бази інноваційної діяльності.

Ключовим завданням заходу є консолідація зусиль законодавців, урядових, наукових, бізнесових кіл суспільства на оптимальному комплексному вирішенні методологічних, стратегічних і тактичних проблем формування національної інноваційної системи, виробленні стратегії інноваційного розвитку України в умовах глобалізаційних викликів, що дає змогу відкрити перспективи для впровадження інноваційної моделі розвитку країни, забезпечити її конкурентоспроможність.

Програмно-технологічна підтримка - Управлiння комп'ютеризованих систем.