Діяльність Комітету

09 жовтня 2014, 09:01

План заходів з підготовки та проведення комітетських слухань

                                                                               

                                                  Додаток № 1

 

                                                                                  “ЗАТВЕРДЖЕНО”

                                                     Рішенням Комітету Верховної Ради України 

                                                     з питань науки і освіти

                                                   від 16 вересня 2014 року протокол № 33

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки та проведення  15 жовтня 2014 року Комітетських слухань

на тему: Інтелектуальна власність в Україні.

Стан та концептуальні засади розвитку.

 

ЗАХОДИ

Термін

виконання

Відповідальний за виконання

1.

Надіслати інформаційний лист-повідомлення до Прем’єр-міністра України щодо проведення слухань

16 вересня 2014 року

Гриневич Л.М.

Семенюк С.В.

 2.

Сформувати склад робочої групи з підготовки та проведення слухань  

16 вересня 2014 року

Гриневич Л.М.

Ревенко А.Д.

Чижевський Б.Г.

Шевченко М.М. Семенюк С.В.

 3.

Затвердити на засіданні Комітету склад робочої групи, обговорити концепцію проведення слухань   

16 вересня 2014 року

Гриневич Л.М.

Ревенко А.Д.

Шевченко М.М.

Семенюк С.В.

 4.

Розмістити на офіційному сайті Верховної Ради України та Комітету інформацію про проведення слухань, створену робочу групу та концепцію проведення слухань 

16 вересня 2014 року

Кузнєцова С.В.

Соколова Н.В.

Шевченко М.М. Семенюк С.В.

 

5.

Підготувати і розіслати повідомлення - запрошення  щодо проведення слухань, надання інформації та рекомендацій до проекту рішення

до 18 вересня 2014 року

Шевченко М.М. Семенюк С.В.

Тіран С.В.

 

6.

Забезпечити узагальнення отриманої інформації від учасників слухань та підготовку пропозицій до проекту рекомендацій

до 10 жовтня 2014 року

Робоча група


7.

Скласти список запрошених на слухання

до 10 жовтня

 2014 року

Гриневич Л.М. Ревенко А.Д.

Чижевський Б.Г.

Красняков Є.В.

Головінов В.П.

Шевченко М.М. Семенюк С.В.


 

 

8.

Підготувати матеріали до вступного слова, заключного слова та матеріали до виступу Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

до  13 жовтня 2014 року

Гриневич Л.М. Семенюк С.В. Шевченко М.М.

 

9.

Підготувати проект Рекомендацій парламентських слухань

до 13 жовтня 2014 року

Робоча група

10.

Підготувати для народних депутатів України, учасників  слухань пакет інформаційно-аналітичних матеріалів та проект рекомендацій  слухань 

до 13 жовтня 2014 року

Чижевський Б.Г.

Шевченко М.М. Семенюк С.В.

Гарбуза С.А.

 

11.

Підготувати порядок ведення та списки виступаючих на слуханнях

до  13 жовтня 2014 року

Гриневич Л.М. Ревенко А.Д.

Чижевський Б.Г.

Шевченко М.М. Семенюк С.В.

12.

Організувати присутність представників засобів масової інформації на слуханнях

до 15 жовтня 2014 року

Кузнєцова С.В.

Соколова Н.В.

13.

Підготувати приміщення  для проведення слухань, забезпечити перепустки, реєстрацію учасників, роздачу матеріалів, розміщення, стенографування, технічний супровід презентацій, збір письмових запитань, відмітку відряджень тощо

до 15 жовтня 2014 року

Чижевський Б.Г. Шевченко М.М.

Семенюк С.В.

Красняков Є.В.

Головінов В.П.

Гарбуза С.А.

Тіран С.В.

14.

Організувати прес-конференцію  після проведення слухань

15 жовтня 2014 року

Кузнєцова С.В.

Соколова Н.В.

15.

Доопрацювати проект рекомендацій з урахуванням зауважень і пропозицій,  розглянути його на засіданні Комітету 

до 26

 листопада

2014 року

Робоча група

16.

Підготувати до друку матеріали слухань та забезпечити їх видання

за графіком

Чижевський Б.Г.

Шевченко М.М. Семенюк С.В.

 

 

Голова Комітету                                                              Л.М. Гриневич