Діяльність Комітету

17 вересня 2013, 17:05

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує щодо участі робіт у конкурсі на присудження Премій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про  Премію  Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» №775 -V від 16 березня 2007 року до Комітету для участі у конкурсі на присудження Премій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за  2013 рік надійшли наступні роботи:

Національна академія наук України – 34 роботи

1.     Робота «Аналітико-топологічні методи досліджень рівнянь математичної фізики, задач опуклого та гіперкомплексного аналізу», автори – колектив співробітників Інституту математики НАН України у такому складі: ГРИЩУК Сергій Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник; ТКАЧУК Максим Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник; ШПАКІВСЬКИЙ Віталій Станіславович, кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник;

2.     Робота «Дослідження якісних властивостей динамічних систем та рівнянь у частинних похідних за допомогою методів теорії відображень», автори – колектив співробітників Інституту прикладної математики і механіки НАН України у такому складі: НЕСПІРНИЙ Віталій Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник; АФАНАСЬЄВА Олена Сергіївна, кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник; ЛОМАКО Тетяна Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник;

3.     Робота «Напружено-деформований стан композитних структур з тріщинами та включеннями за динамічних збурень», автори – колектив співробітників Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України у такому складі: БУТРАК Іванна Орестівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник; ЖБАДИНСЬКИЙ Ігор Ярославович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник; СЛОБОДЕНЮК Тетяна Ігорівна, аспірант;

4.     Робота «Розробка інформаційних технологій підтримки моделювання та проектування інтелектуалізованих систем спеціального призначення», автори – колектив співробітників Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України у такому складі: ПИСАРЕНКО Юлія Валеріївна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник; ВАРАВА Іван Андрійович,  науковий співробітник; КОВАЛЬ Олександр Сергійович, провідний інженер;

 1. Робота «Дослідження і розробка спеціалізованих струмовідводів накопичувачів електроенергії для «зеленої» енергетики та інших галузей народного господарства», автори – колектив співробітників Інституту транспортних систем і технологій НАН України у такому складі: ДОРОШ Ігор Олександрович, молодший науковий співробітник; ІВАНОВ Володимир Анатолійович, провідний інженер; КАЗАЧА Михайло Юрійович, технік;

6.     Робота «Розробка нових методів визначення пошкоджуваності конструкційних матеріалів за дії циклічного навантажування», автори – колектив співробітників Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України у такому складі: МАЙЛО Андрій Миколайович, кандидат технічних наук, науковий співробітник; БЯЛОНОВИЧ Андрій Володимирович, молодший науковий співробітник; БУЛАХ Павло Олександрович, кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник;

7.     Робота «Вплив нерівнокомпонентності об'ємного навантаження на фізико-механічні властивості вугілля», автор МОЛОДЕЦЬКИЙ Андрій Володимирович, кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту фiзики гiрничих процесів НАН України;

8.     Робота «Атомна, електронна будова і фізичні властивості функціональних апатитів кальцію і кадмію», автор СОРОКА Арсен Петрович, кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту металофізики . Г.В. Курдюмова НАН України;

1.     Робота «Властивості сингулярних оптичних пучків: топологічні реакції, орбітальний кутовий момент та варіації фазової швидкості», автор  ПАСЬКО Валерій Аркадійович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту фізики НАН України;

2.     Робота «Дослідження координаційних комплексів перехідних металів довільної симетрії методом спінових діаграм», автори – колектив співробітників Донецького фiзико-технiчного інституту . О.О. Галкiна НАН України у такому складі: ЖИТЛУХІНА Олена Сергіївна, кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник; БАБКІН Роман Юрійович, молодший науковий співробітник;

3.     Робота «Радіаційна стійкість природних та штучних мінеральних матриць для довготривалої та екологічно-безпечної утилізації радіоактивних відходів», автор ГРЕЧАНІВСЬКИЙ Олексій Євгенович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України;

4.     Робота «Розробка акустичних диференціально-часових методів і засобів контролю динаміки природних вод», автор – ГРЕКОВ Олександр Миколайович – кандидат технічних наук, науковий співробітник Морського гідрофізичного інституту НАН України;

5.     Робота «Наукове обґрунтування та реалізація енергетично ефективних параметрів роботи доменної печі на базі дослідження «сухої» та периферійної зон», автор  СОХАЦЬКИЙ Олександр Анатолійович, кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту чорної металургiї ім. З.І. Некрасова НАН України;

6.     Робота «Фазові рівноваги, структура та фізико-механічні властивості сплавів у багатокомпонентних системах на основі Ti-р-елемент», автор – колектив співробітників Інституту проблем матерiалознавства ім. І.М. Францевича НАН України у такому складі: ФАРТУШНА Юлія Вікторівна – кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник; ВАЛУЙСЬКА Катерина Олександрівна –  науковий співробітник;

7.     Робота «Підвищення ефективності паротурбінних установок різної потужності шляхом удосконалення їх теплових схем та режимів експлуатації», автори – колектив співробітників Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України у такому складі: СЕНЕЦЬКИЙ Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник; БАБЕНКО Ольга Анатоліївна, молодший науковий співробітник;

8.     Робота «Використання імпульсних термічних та гідродинамічних процесів для управління властивостями систем біологічного походження з частинками мікронного та субмікронного масштабу», автори – колектив співробітників Інституту технічної теплофізики НАН України у такому складі: ЦЕЛЕНЬ Богдан Ярославович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник; РАДЧЕНКО Наталія Леонідівна, кандидат технічних наук, науковий співробітник; НЕДБАЙЛО Анна Євгеніївна, кандидат технічних наук, науковий співробітник; ГОЖЕНКО Любов Петрівна, інженер 1-ї категорії;

9.     Робота «Розробка математичних методів аналізу електрофізичних процесів в електромеханічних системах перетворення енергії», автори – колектив співробітників у такому складі: КАРЛОВ Олексій Миколайович, провідний інженер Інституту електродинаміки НАН України; ПЕРЕСТЮК Юрій Миколайович, аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченко; РОМАНЕНКО Володимир Іванович, молодший науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України; ШКЛЯР Тетяна Борисівна, кандидат фізико-математичних наук, інженер 2-ї категорії Інституту електродинаміки НАН України;

10. Робота «Технологія створення телекомунікаційної мережі в зоні стихійного лиха на основі малих безпілотних літальних апаратів», автори – колектив співробітників у такому складі: ВАЛУЙСЬКИЙ Станіслав Вікторович, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій; КІРЧУ Павло Іванович, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій; ЗОЛКІН Ігор Олегович, молодший науковий співробітник ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»;

11. Робота «Гальмівне випромінювання та фотонародження електрон-позитронних пар на ядрі в полі імпульсного лазера», автор ЛЕБЕДЬ Олександр Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України;

12. Робота «Іммобілізація біологічно активних білкових речовин для створення перспективних лікарських засобів і біокаталізаторів елімінування фенольних полютантів зі стічних вод», автори – колектив співробітників Фiзико-хiмiчного інституту . О.В. Богатського НАН України у такому складі: ДЕКІНА Світлана Сергіївна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник; ШЕСТЕРЕНКО Євгенія Аркадіївна, молодший науковий співробітник; ШЕСТЕРЕНКО Юлія Аркадіївна, молодший науковий співробітник;

13. Робота «Антимікробні матеріали на основі наночастинок срібла», автор  МУХА Юлія Петрівна, молодший науковий співробітник Інституту хiмiї поверхнi ім. О.О. Чуйка НАН України;

14. Робота «Новітні функціональні полімерні матеріали і покриття на основі біосировини, нанонаповнювачів і біологічно-активних сполук для захисту поверхонь та медичного застосування», автор – колектив співробітників Інституту хiмiї високомолекулярних сполук НАН України у такому складі: БУБНОВА Анастасія Сергіївна, молодший науковий співробітник; ГУДЗЕНКО Наталія Василівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник; КУЛЄШ Дмитро Володимирович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник; ТОЛСТОВ Олександр Леонідович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник;

15. Робота «Карбени та карбенові комплекси перехідних металів як ефективні каталізатори органічних реакцій», автори – колектив співробітників Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України у такому складі: ГЛИНЯНА Наталія Валеріївна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник; МАРІЧЕВ Костянтин Олександрович, молодший науковий співробітник; САБЄРОВ Вагіз Шамільйович, аспірант.

16. Робота «Роль нікотинових ацетилхолінових рецепторів в регуляції функцій в-лімфоцитів», автор КОВАЛЬ Людмила Миколаївна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

17. Робота «Розробка та оптимізація біосенсорних систем для потреб медицини», автори – колектив співробітників Інституту молекулярної біології і генетики НАН України у такому складі: МАРЧЕНКО Світлана Володимирівна, молодший науковий співробітник; САЯПІНА Ольга Ярославівна, молодший науковий співробітник; СОЛДАТКІН Олександр Олексійович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник;

18. Робота «Розробка нових підходів до створення пробіотичних препаратів для профілактики та корекції порушень мікробіоценозу та імунодефіцит них станів», автори – колектив співробітників Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України у такому складі: ХАРХОТА Максим Андрійович, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник; МОКРОЗУБ Вікторія Вікторівна – аспірант; БАБЕНКО Лідія Павлівна, провідний інженер; ДЕМЧЕНКО Ольга Миколаївна, кандидат медичних наук, провідний інженер;

19. Робота «Біопозитивні гідротехнічні споруди як фактор покращення екологічної ситуації в акваторіях портів», автори – колектив співробітників Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України у такому складі: СОЛОВЙОВА Ольга Вікторівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник; ТИХОНОВА Олена Андріївна, молодший науковий співробітник;

20. Робота «Формування бобово-ризобіального симбіозу за умов кліностатування», автор ВІТЕР Арсен Васильович, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України;

21. Робота «Голодування за аргініном як перспективний метод метаболічної терапії онкологічних захворювань», автор ВИННИЦЬКА-МИРОНОВСЬКА Божена Орестівна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України;

22. Робота «Підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України на основі кластерної моделі», автор ЄРМАКОВА Ольга Анатоліївна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України;

23. Робота «Наукові засади забезпечення природно-техногенної та екологічної безпеки України та її регіонів», автор – ОБИХОД Ганна Олександрівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України";

24. Робота «Ризики та обмеження стабільного розвитку банківської системи України в умовах посткризового відновлення», автори – колектив співробітників ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" у такому складі: БУБЛИК Євген Олександрович, кандидат економічних наук, науковий співробітник; ШКЛЯР Андрій Ігорович, науковий співробітник; РОЖКОВА Катерина Ігорівна – молодший науковий співробітник;

25. Робота «Українська культура в європейському цивілізаційному просторі за доби національного відродження», автор ІВАНЕНКО Оксана Анатоліївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України;

26. Робота «Легітимація та «легітимація»: феноменологічний аналіз», автор ШУЛЬГА Олександр Миколайович, кандидат соціологічних наук, науковий співробітник Інституту соціології НАН України.

 

Національна академія аграрних наук України – 3 роботи

 1. Робота «Дослідження генетико-селекційних аспектів покращення хлібопекарської якості зерна пшениці м’якої озимої при створенні сортів екстра сильного типу», автор – ГОЛУБ Євгенія Анатоліївна, молодший науковий співробітник Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН України;
 2. Робота «Цитогенетичний аналіз як елемент оцінки генетичної повноцінності організму сільськогосподарських тварин», автор – ДЖУС Павлина Петрівна, завідувач лабораторії Інституту розведення і генетики тварин НААН України;
 3. Робота «Інституціональне забезпечення розвитку аграрного ринку», автор -  ВОСКОБОЙНІК Юрій Павлович, кандидат економічних наук, завідувач відділу Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

 

Міністерство освіти і науки України – 29 робіт

 1. Робота «Акреційні диски на різних стадіях зоряної еволюції», автори АНТОНЮК Оксана Ігорівна, молодший науковий співробітник Науково – дослідного інституту «Кримська астрофізична обсерваторія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка; АРТЕМЕНКО Світлана Олександрівна, молодший науковий співробітник Науково – дослідного інституту «Кримська астрофізична обсерваторія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 2. Робота «Бізнес-модель – базова платформа розвитку підприємств», КРАВЧЕНКО Олена Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
 3. Робота «Візуалізація аналітичної інформації в сфері управління державними фінансами України», автори БІЛОШИЦЬКИЙ Андрій Олександрович – кандидат технічних наук, доцент Київського національного університету будівництва та архітектури; ВОЙТЕНКО Олександр Іванович, кандидат технічних наук, доцент Київського національного університету будівництва та архітектури; ЄГОРЧЕНКОВА Наталія Юріївна, асистент Київського національного університету будівництва та архітектури; ХАРІТОНОВ Денис Антонович, аспірант Київського національного університету будівництва та архітектури;
 4. Цикл наукових праць «Властивості цитостатиків похідних дигідропіролу та малеіміду як потенційних протипухлинних сполук нового покоління», автори КУЗНЄЦОВА Галина Миколаївна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка; ЛИНЧАК Оксана Валеріївна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 5. Робота «Захист авторського права в мережі Інтернет», автори – СОПІЛКО Ірина Миколаївна, кандидат юридичних наук, директор Юридичного інституту Національного авіаційного університету; ПОНОМАРЕНКО Олександр Васильович, кандидат технічних наук, доцент Національного авіаційного університету;
 6. Робота «Еколого-орієнтоване управління використанням ресурсного потенціалу твердих побутових відходів в контексті життєвого циклу продукту», автор ШЕВЧЕНКО Тетяна Іванівна, кандидат економічних наук, асистент Сумського державного університету; ПАНЧЕНКО Ольга Вікторівна, асистент Сумського державного університету; ВИШНИЦЬКА Олена Іванівна, асистент Сумського державного університету;
 7. Робота «Електродинамічні процеси у запорошеній плазмі», автор МОМОТ Андрій Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 8. Робота «Ефективність франчайзингу як інструменту інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості», автор – СУЧКОВ Артем Вадимович, кандидат економічних наук, викладач Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»;
 9. Робота «Інноваційний імператив конкурентоспроможного розвитку України в Європейському економічному просторі», автори – ЛУК’ЯНЕНКО Ольга Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; ФЕДІРКО Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 10. Робота «Інституціональне забезпечення державного прогнозування соціально-економічного розвитку територій», автор – ПОПОВА Юлія Миколаївна - кандидат економічних наук, доцент Донецького державного університету управління;
 11. Робота «Інтегрована система фінансового прогнозування в аграрному секторі», автор – СОЛОВЙОВА Ніна Ігорівна, доктор економічних наук, професор Херсонського державного університету;
 12. Робота «Методи і засоби високопродуктивного енергоресурсозбережувального контролю довгомірних металевих виробів», автори – НОЗДРАЧОВА Катерина Леонідівна, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; ПОЗНЯКОВА Маргарита Євгенівна, аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 13. Робота «Новітні технології у фізичному експериментуванні з квантової фізики», автор – КУЗЬМЕНКО Ольга Степанівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету;
 14. Робота «Нормативно-правові основи регулювання окремих стадій перегляду судових рішень у кримінальному процесі України», автор – ДРОЗДОВ Олександр Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;
 15. Робота «Підвищення надійності двигунів і трансмісій шляхом оцінки та оптимізації трибо технічних параметрів мастильних матеріалів при різних режимах мащення», автор – САВЧУК Анатолій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент Національного транспортного університету;
 16. Робота «Прісноводні молюски України в умовах антропогенних зрушень навколишнього середовища: фауністичні та екологопаразитологічні дослідження, використання у сільському господарстві та очищенні води», автори – УВАЄВА Олена Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка; ПАВЛЮЧЕНКО Олеся Вікторівна - кандидат біологічних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка;
 17. Робота «Підвищення точності обертання шпинделя на гідростатичних опорах», автор – БОЙКО Сергій Васильович, кандидат технічних наук, доцент Чернігівського державного технологічного університету;
 18. Робота «Розвиток теорії та створення радіовимірювальних приладів на ємнісному ефекті транзисторних структур з від’ємним опором», автори – ГАВРІЛОВ Дмитро Володимирович, кандидат технічних наук, доцент Вінницького національного технічного університету; КОВАЛЬ Костянтин Олегович, кандидат технічних наук, доцент Вінницького національного технічного університету; СЕМЕНОВ Андрій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент Вінницького національного технічного університету.
 19. Робота «Розробка методів підвищення ефективності експлуатації інфраструктури та рухомого складу залізничного транспорту в умовах реформування галузі», автори – КУДРЯШОВ Андрій Вадимович, кандидат технічних наук, доцент Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна; МАЛАШКІН Вячеслав Віталійович, кандидат технічних наук, доцент Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна; МОЗОЛЕВИЧ Григорій Якович, кандидат технічних наук, доцент Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна; МАРЦЕНЮК Лариса Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна;
 20. Робота «Розроблення математичних засад для автоматизованого моделювання надійності відновлюваних багато термінальних електротехнічних систем із урахуванням перерозподілу навантаження», автор – ЩЕРБОВСЬКИХ Сергій Володимирович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Національного університету «Львівська політехніка»;
 21. Робота «Розроблення ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій комплексної переробки луб’яних культур», автори – СОБОЛЕВ Олег Анатолійович, кандидат технічних наук, науковий співробітник Херсонського національного технічного університету; РЕЗВИХ Ніна Ігорівна, кандидат технічних наук, старший викладач Херсонського національного технічного університету;
 22. Робота «Синтез, розвиток та реінжиніринг комп’ютерних мереж офісів з управління програмами та проектами», автор – ШЕВЧЕНКО Марія Валеріївна, кандидат технічних наук, доцент Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 23. Робота «Стрес-лімітуючі молекулярні системи водних тварин у біоіндикації токсичності довкілля в Україні», автор – ФАЛЬФУШИНСЬКА Галина Іванівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
 24. Робота «Теоретичні засади та реалізація комплексу лікувально-діагностичної апаратури для сімейної медицини»,  автори – ТОМАШЕВСЬКИЙ Роман Сергійович, кандидат технічних наук, асистент Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; КУЛІЧЕНКО Вячеслав Вікторович, асистент Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 25. Робота «Технологія напівфабрикату з топінамбуру і цикорію та паштетів з його використання», автор – ОСМАНОВА Юлія Вікторівна, кандидат технічних наук, асистент Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;
 26. Робота «Фінансовий, маркетинговий та управлінський досвід формування високотехнологічних кластерів в Європейському Союзі», автор – ХМАРА Марина Петрівна, кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 27. Робота «Фізико-хімічні перетворення при модифікації поліетилентерефталату та технології його переробки», автори – СОВА  Надія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент Київського національного університету технології та дизайну; САВЧЕНКО Богдан Михайлович, кандидат технічних наук, доцент Київського національного університету технології та дизайну;
 28. Робота «Механізм формування покращення резервів якості продукції на машинобудівних підприємствах», автор – ЄФІМЕНКО Надія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
 29. Робота «Лінійна система диференціальних рівнянь з точкою звороту», автор – КЛЮЧНИК Інна Геннадіївна, кандидат фізико-математичних наук, старший викладач Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України – 5 робіт

 1. Робота «Комбінована електроводопостачальна вітроустановка з магнітоелектричним лінійним генератором зворотно-поступального руху», автор    ПЕТРЕНКО Андрій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент кафедри електропостачання імені професора В.М. Синькова Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 2. Робота «Система контролю безпечності молока за параметрами токсичності ксенобіотиків», автор – АДАМЕНКО Ліда Володимирівна, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 3. Робота «Нація: проблеми і перспективи» («Нація: історія і теорія проблеми (історико-філософський вимір)», автор – СТОРОЖУК Світлана Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Природно-гуманітарного навчально-наукового інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 4. Робота «Формування гуманістичних цінностей у студентів аграрних вищих навчальних закладів», автор – ТЕПЛА Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української, англійської і латинської мов імені М.О. Драй-Хмари Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 5. Робота «Розробка біотехнологій клонування IN VITRO енергетичних культур та отримання ефективних і екологічних біопалив», автор – ЧОРНОБРОВ Оксана Юріївна, аспірантка кафедри екобіотехнології та біорізноманіття, молодший науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії фітовірусології та біотехнології Національного університету біоресурсів і природокористування України.

                                                                                         

Міністерство внутрішніх справ України – 3 роботи

 1. Цикл  наукових праць «Правовий статус учасників цивільного процесу», автор – БИЧКОВА Світлана Сергіївна, доктор юридичних наук, доцент, заступник начальника кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ;
 2. Цикл наукових праць «Запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів», «Запобігання органами внутрішніх справ злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів», автори – ТИТАРЕНКО Олексій Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, начальник відділу організації наукової роботи та редакційно-видавничої діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; РУФАНОВА Вікторія Миколаївна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 3. Робота «Дослідження малоінформативних підписів методом структурно-геометричних характеристик», автор – МЕЛЬНИК Дмитро Володимирович, кандидат юридичних наук, експерт відділу технічної експертизи документів та почерку Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ.

 

Рецензії, відгуки та зауваження до зазначених робіт просимо надсилати до 1 вересня 2013 року до Комітету Верховної  Ради України  з питань науки і освіти за адресою: м. Київ, вул.  Садова  або на електронну адресу: shevchenko_m@rada.gov.ua.

 

(опубліковано в газеті Голос України 19 червня 2013 року)