Діяльність Комітету

25 червня 2012, 14:27

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України від 16 березня 2007 р. №774-V "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" до участі у конкурсі на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2013 році висунуто наступних претендентів

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  інформує, що  відповідно до Постанови Верховної Ради України від 16 березня 2007 р. №774-V «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» до участі у конкурсі на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2013 році висунуто наступних претендентів:

 

1. БАЛИЦЬКИЙ Олексій Олександрович, доктор фізико-математичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка;

2. БАРАНОВСЬКИЙ Денис Миколайович, кандидат технічних наук, завідувач кафедри Приватного вищого навчального закладу  «Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління»;

3. БИЧКОВА Світлана Сергіївна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України; 

4. БОБУХ Ірина Миколаївна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;

5. ВОЛОЧНЮК  Дмитро Михайлович, доктор хімічних наук, в. о.  завідувача відділу Інституту  органічної хімії НАН України;

6. ГЕРІЛОВИЧ  Антон Павлович, доктор ветеринарних наук, завідувач лабораторії Національного наукового центру «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини НААН»;

7. ДАВИДЮК Тетяна Вікторівна, доктор економічних наук, професор Житомирського державного технологічного університету;

8. ДЖАБРАІЛОВ Руслан Аятшахович, доктор юридичних наук, заступник завідувача відділу Інституту економіко-правових досліджень НАН України;

9. ЄСИЛЕВСЬКИЙ Семен Олександрович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України;

10. КАРАЧИНА Наталія Петрівна, кандидат економічних наук, доцент Вінницького національного технічного  університету;

11. КАСЬЯНОВ  Павло Олегович, доктор фізико-математичних наук, завідувач науково-дослідного відділу Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного  технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;

12. КРАВЧУНОВСЬКА Тетяна Сергіївна, доктор технічних наук,  професор Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»;

13. ЛУКАЩУК Віталій Ігорович, доктор соціологічних наук, доцент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

14. МАРУЩАК Павло Орестович,  доктор технічних наук, професор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;

15. МИРОНЦОВ  Микита Леонідович, кандидат фізико-математичних наук, докторант Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна  НАН України;

16. МОЙСЕЙ Антоній Аркадійович, доктор історичних наук, доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

17. МОНАСТИРСЬКИЙ Григорій Леонардович,  доктор економічних наук, доцент Тернопільського національного економічного університету;

18. МОСКАЛЬОВА Людмила Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;

19. НЕКРАСОВ Павло Олександрович, доктор технічних наук,  професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

20. ОСТАШ  Богдан Омелянович, кандидат біологічних  наук, старший науковий співробітник  Львівського національного університету імені  Івана Франка;

21. ПИЛИПІВ  Віталій Володимирович, доктор економічних наук, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»;

22. ПОГОРЄЛОВ  Максим Володимирович, доктор медичних наук, виконуючий обов’язки завідувача кафедри Сумського державного університету;

23. ПОДОЛЬЧАК Назар Юрійович,  доктор економічних наук,  професор Національного університету «Львівська політехніка»;

24. ПРОЦЕНКО Сергій Іванович,  доктор фізико-математичних наук, декан Сумського державного університету;

25. РЕДЬКО Андрій Олександрович, доктор технічних наук, професор Харківського національного університету будівництва та архітектури;

26. СЕМЕНОВ Володимир Вікторович, доктор фізико-математичних наук,  доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

27. СЛИНЬКО Віталій Іванович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України;

28. СОТНИК Ірина Миколаївна,  доктор економічних наук,  професор Сумського державного університету;

29. ФАЛАЛЄЄВА Тетяна Михайлівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

30. ХАВКІНА Любов Марківна, доктор наук із соціальних  комунікацій, професор, завідувач кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

31. ЦИХОВСЬКА  Елліна Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент Національного авіаційного університету;

32. ЧУБ Олена Олександрівна, доктор економічних наук,  професор Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

33. ШАХОВСЬКА Наталія Богданівна, кандидат технічних наук,  доцент Національного університету «Львівська політехніка»;

34. ШЕВЧЕНКО  Володимир Георгійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН  України;

35. ЯЛАНСЬКА Світлана Павлівна, кандидат педагогічних наук,  доцент Полтавського  національного педагогічного  університету імені В. Г. Короленка.