Діяльність Комітету

08 червня 2012, 12:23

Інформація щодо кандидатур молодих учених для участі в конкурсі на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2012 році

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  інформує, що згідно з постановою Верховної Ради України від 16 березня 2007 р. №774-V «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» та Положенням про ці стипендії до Комітету від Національної та галузевих академій наук України, центральних органів виконавчої влади надійшли матеріали щодо наступних кандидатур молодих учених на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2012 році:

1.           ГАЛУЗА Олексій Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту електрофізики і радіаційних технологій НАН України;

2.           ДРАГАН Іван Олекандрович, кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАН України;

3.           ЄЛІСЄЄВ Євген Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства НАН України;

4.           МОРОЗОВСЬКА Ганна Миколаївна, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України;

5.           СЛИНЬКО Віталій Іванович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України;

6.           СТРОЮК Олександр Леонідович, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України;

7.           ШЕВЧЕНКО Володимир Георгійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту геотехнічної механіки НАН України;

8.           СКИДАН Олег Васильович, доктор економічних наук, завідувач кафедри Житомирського національного агроекологічного університету;

9.           АНТИПЕНКО Євген Юрійович, кандидат технічних наук, доцент Запорізької державної інженерної академії;

10.       АРТЕМЕНКО Сергій Вікторович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Одеської державної академії холоду;

11.       БАРДАСЬ Артем Володимирович, кандидат економічних наук, доцент Інституту економіки Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»;

12.       БЕЛЬМАЗ Ярослава Миколаївна, кандидат педагогічних наук, професор Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов;

13.       ГОРОБЕЦЬ Оксана Юріївна, доктор фізико-математичних наук, професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;

14.       ІГНАТЬЄВ Павло Миколайович, доктор політичних наук, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім.Т.Шевченка;

15.       ІРТИЩЕВА Інна Олександрівна, доктор економічних наук, професор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

16.       КАСЬЯНОВ Павло Олегович, доктор фізико-математичних наук, завідувач лабораторії Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналiзу» НАН України та МОНМС;

17.       КОЗЮК Віктор Валерійович, доктор економічних наук, в.оавідувача кафедри Тернопільського національного економічного університету;

18.       КРИВОРУЧКО Дмитро Володимирович, доктор технічних наук, доцент Сумського державного університету;

19.       МАРУЩАК Павло Орестович, доктор технічних наук, професор Тернопільського національного технічного університету;

20.       МІРОШНИЧЕНКО Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, доцент Київського національного університету ім.Т.Шевченка;

21.       НЕКРАСОВ Павло Олександрович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

22.       НЕСТЕРЕНКО Галина Олегівна, доктор філософських наук, професор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

23.       НИЖНИК Олександр Васильович, кандидат технічних наук, докторант, доцент Полтавського національного технічного університету імені Ю.Кондратюка;

24.       ОСМЯТЧЕНКО Володимир Олександрович, кандидат економічних наук, доцент Київського національного економічного університету;

25.       ПОБЕРЕЖНИЙ Любомир Ярославович, доктор технічних наук, професор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

26.       ПОГОРЕЛОВ Юрій Сергійович, кандидат економічних наук, професор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

27.       ПОДОЛЬЧАК Назар Юрійович, доктор економічних наук, в.о.завідувача кафедри Національного університету «Львівська політехніка»;

28.       ПОПОВ Сергій Віталійович, доктор технічних наук, головний науковий співробітник ПНДП АСУ Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України;

29.       РЕДЬКО Андрій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури;

30.       РЕКОВА Наталія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент Донецького державного університету управління;

31.       СІМЧЕНКО Наталія Олександрівна, доктор економічних наук, доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;

32.       СОЛОВЙОВА Ніна Ігорівна, доктор економічних наук, доцент Херсонського державного університету;

33.       СОТНИК Ірина Миколаївна, доктор економічних наук, доцент Сумського державного університету;

34.       СТРІШЕНЕЦЬ Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент Волинського національного університету імені Лесі Українки;

35.       ТАРАСЮК Михайло Вікторович, доктор економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету;

36.       ТІХОСОВА Ганна Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент Херсонського національного технічного університету;

37.       ТОЛСТАНОВА Ганна Миколаївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник НДЛ «Фармакології та експерементальної патології Навчально-наукового центру «Інститут білогії»;

38.       ЧЕПЕЛЮК Олена Валеріївна, кандидат технічних наук, завідувач кафедри Херсонського національного технічного університету;

39.       ШИГУН Марія Михайлівна, доктор економічних наук, завідувач кафедри Житомирського державного технологічного університету.

 

Рецензії, відгуки щодо претендентів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2012 році  просимо надсилати до Комітету Верховної  Ради України  з питань науки і освіти за адресою:  м. Київ, вул.  Садова  3 а., або на електронну адресу shevchenko_m@rada.gov.ua