Головна > Текстові публікації

Діяльність Комітету

05 лютого 2020, 15:00

Інформація про засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 05 лютого 2020 року


05 лютого 2020 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Піпа Н.Р., Колебошин С.В., Кириленко І.Г., Коваль О.В., Колюх В.В., Воронов В.А., Лис О.Г., Грищук Р.П., Павленко Р.М., Гришина Ю.М., Совсун І.Р.

Також на засіданні були присутні Перший заступник Міністра освіти і науки України Полюхович Ю.Ю., Генеральний директор Директорату науки Міністерства освіти і науки України Чеберкус Д.В., головний експерт групи «Освіта» Реанімаційного пакету реформ Бахрушин В.Є., журналіст газети «Освіта України» Шулікін Д.А.

 

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій було розглянуто такі питання:

 

1.  Про проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки молоді, яка навчається чи працює, та учасників бойових дій» (реєстр. № 2301 від 23.10.2019).

Метою даного законопроекту є створення сприятливих податкових умов та стимулів для молоді, яка навчається чи працює, та учасників бойових дій.

Розглянувши проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки молоді, яка навчається чи працює, та учасників бойових дій (реєстр. № 2301 від 23.10.2019 р.), поданий народними депутатами України Бєльковою О.В., Шкрум А.І., Абдулліним О.Р., Тимошенко Ю.В., Івченком В.Є., Крульком І.І., Кабаченком В.В., Ніколаєнком А.І., беручи до уваги зауваження і пропозиції Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Державної податкової служби України, Міністерства освіти і науки України, інформацію голови підкомітету з питань вищої освіти Гришиної Ю.М., підтримуючи ідею податкового стимулювання економічної та трудової діяльності молоді, Комітет з питань освіти, науки та інновацій відзначає, що зазначений законопроект має чимало недоліків, окремі його положення є необґрунтованими, призведе до зменшення податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів, потребує суттєвих уточнень, фінансово-економічного обґрунтування і доопрацювання.

Враховуючи викладене, народні депутати України – члени Комітету з питань освіти, науки та інновацій прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України поданий законопроект повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання; рекомендувати авторам законопроекту звернутися до Міністерства закордонних справ України та Міністерства фінансів України з проханням надати порівняльну інформацію про соціальну підтримку молоді шляхом податкового стимулювання у частині джерел компенсації втрат бюджетів унаслідок запровадження таких програм; направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, визначеного головним з підготовки цього законопроекту.

 

2.  Про розгляд додаткових змін до проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (реєстр. № 0898 від 29.08.2019) (друге читання).

У зв’язку із необхідністю актуалізації строків набрання чинності проектом Закону про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (реєстр. № 0898), підготовленим Комітетом до другого читання, та відповідно до п. 2 рішення Комітету від 15.01.2020 до протоколу № 21, враховуючи зауваження Головного юридичного управління до тексту законопроекту, а також лист Міністерства фінансів України № 07020-04-2/2883 від 30.01.2020, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно вирішили:

1. Визнати за доцільне уточнити строки набрання чинності законопроекту реєстр. № 0898 про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та визначити строки введення в дію усіх його положень з урахуванням зауваження Головного юридичного управління до розділу ІІ «Прикінцеві положення» і викласти цей розділ у такій редакції:

«ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності, крім абзацу четвертого пункту 1 розділу І цього Закону, який вводиться в дію з 1 січня 2021 року, та абзацу сьомого пункту 16 розділу І, який вводиться в дію з 1 січня 2023 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону, у тому числі абзацу сьомого пункту 16 розділу І;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук України та їх підвідомчими структурами їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.».

2. В установленому порядку внести зміни до порівняльної таблиці до другого читання проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (реєстр. № 0898) з урахуванням пунктів 1, 3 рішення Комітету від 15.01.2020 до протоколу № 21.

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на голову Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій С.В. Бабака.

 

3.  Про роботу Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за другу сесію ІХ скликання.

Заслухавши інформацію Голови Комітету – народного депутата України Бабака С.В. про роботу Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за другу сесію ІХ скликання народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення інформацію про роботу Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за другу сесію ІХ скликання взяти до відома.

 

4.  Про внесення змін до плану роботи Комітету з питань освіти, науки та інновацій на період третьої сесії дев’ятого скликання.

Заслухавши інформацію Голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабака С.В. щодо внесення змін до плану роботи Комітету на період третьої сесії дев’ятого скликання народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно прийняли рішення взяти інформації до відома та внести зазначені зміни до плану роботи Комітету.