ПОШУК
Розширений пошук
Пошук здійснюється у публікаціях веб-сайту

Головна » Робота Комітету » Засідання Комітету » Рішення Комітету » VIII скликання » Друга сесія

Рішення Комітету від 18.03.2015 р.( Протокол №8)
версія для друку
30 березня 2015
Рішення Комітету від 18.03.2015 р.( Протокол №8)

                          

                         КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

 

 

                                                                                                        До протоколу № 8

                                                                                                 від 18 березня 2015 року

 

 

Пропозиції та зауваження до проекту Постанови Кабінету Міністрів України щодо деяких питань затвердження рішень вчених

(науково-технічних) рад про присвоєння вчених звань

 

 

Заслухавши інформацію Голови Комітету з питань науки і освіти Л.М.Гриневич, Першого заступника Міністра освіти і науки України І.Р.Совсун про проект Постанови Кабінету Міністрів України щодо деяких питань затвердження рішень вчених (науково-технічних) рад про присвоєння вчених звань, а також враховуючи виступи інших учасників засідання, Комітет відзначає, що цей документ розроблений Міністерством освіти і науки України відповідно до доручення Прем’єр-міністра України А. Яценюка від 9 вересня 2014 р. № 29531/1/1-14 щодо виконання Закону України від 1 липня 2014 р. № 1556–VIІ “Про вищу освіту”.

Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань (Порядок), визначений проектом вищезазначеної Постанови, спрямований на підвищення вимог до осіб, які претендують на присвоєння вчених звань профессора, доцента та старшого дослідника. Упровадження проекту Порядку сприятиме підвищенню авторитету осіб, які мають вчені звання, а також зорієнтує науково-педагогічних і наукових працівників на втілення у професійній діяльності принципів, апробованих у більшості розвинених країн світу.

Звернення до Комітету з питань науки і освіти свідчать про те, що редакція проекту Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань вимагає доопрацювання в частині:

- відповідності нормам статті 54 та статті 13 Закону України Про вищу освіту. Відповідно до пункту 4 статті 54 Закону рішення відповідних вчених рад щодо присвоєння звань професора, доцента, старшого дослідника затверджує атестаційна колегія центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Згідно з пунктом 19 статті 13 Закону центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки встановлює порядок присвоєння вищими навчальними закладами та науковими установами вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також порядок позбавлення вчених звань.

Разом з тим, проект Постанови врегульовує питання як затвердження рішення відповідних вчених рад про присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника, так і присвоєння вищими навчальними закладами та науковими установами вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам.

- визначення критеріїв присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника (пункти 8-10 Порядку), зокрема щодо підтвердження знання іноземної мови шляхом надання міжнародного сертифікату; публікування у виданнях, що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах Web of Science та (або) Scopus; навчання (стажування) у країні, що входить до ОЕСР та/або ЄС; навчання (стажування) у країні, що входить до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та/або Європейського Союзу, а також участі в роботі не менш як однієї наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та/або Європейського Союзу.

Учасники засідання вважають недоцільним вимогу щодо наявності міжнародного сертифікату для підтвердження знання з іноземної мови, оскільки такий сертифікат є підтвердженням загального, а не професійного рівня володіння іноземної мовою.

Вимоги щодо наявності документів, які підтверджують навчання (стажування), участь в роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару) в країні, що входить до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та/або Європейського Союзу є суто формалізованими, оскільки не визначають статус таких документів, рівень конференції, обмежують коло країн, де можна проходити навчання (стажування), тощо, а також потребують внесення змін до чинного законодавства України з метою забезпечення їх реалізації.

Вимога щодо публікування у виданнях, що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах Web of Science та (або) Scopus, не враховує галузеву специфіку знань.

Вищезазначені вимоги вимагають суттєвого фінансового забезпечення та їх запровадження повинно бути відтерміновано у часі.

Враховуючи вищезазначене, Комітет вважає, що проект Постанови Кабінету Міністрів України щодо деяких питань затвердження рішень вчених (науково-технічних) рад про присвоєння вчених звань потребує професійної аргументації з метою конструктивного порозуміння та вироблення обґрунтованого рішення.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

1.          Інформацію Першого Заступника Міністра освіти і науки України І.Р.Совсун взяти до відома.

2.          Рекомендувати Кабінету Міністрів України внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” від 1 березня 2014 року, якими вилучити обмеження щодо здійснення закордонних службових відряджень працівниками вищих навчальних закладів і наукових установ.

3.          Рекомендувати Міністерству освіти і науки України доопрацювати проект Постанови Кабінету Міністрів України щодо деяких питань затвердження рішень вчених (науково-технічних) рад про присвоєння вчених звань, з врахуванням пропозицій учасників засідання Комітету, у тому числі:

- розмежувати питання затвердження рішення відповідних вчених рад про присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника та порядку присвоєння вищими навчальними закладами і науковими установами вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам за двома окремими документами, передбачивши збереження пунктів 1-6, 7, 13-23 в Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань;

- усунути розбіжності між вимогами, необхідними для отримання вчених звань професора, доцента та старшого дослідника зокрема щодо публікування наукових праць, з чинними вимогами до здобувачів наукових ступенів доктора і кандидата наук, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1380 від 03.12.2012, № 365 від 21.03.2013);

- передбачити перехідний період введення в дію Порядку присвоєння вищими навчальними закладами і науковими установами вчених звань, при цьому врахувавши період, необхідний для індексування вітчизняних видань у провідних міжнародних наукометричних базах; підтвердження знання іноземної мови; стажування (навчання) закордоном;

- доопрацювати критерії присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника з урахуванням особливостей професійної діяльності науково-педагогічних працівників культури і мистецтв та фізичної культури і спорту;

- уточнити та розширити перелік наукометричних баз із врахуванням галузевої специфіки;

- забезпечити права сумісників (в першу чергу тих, хто суміщає наукову та науково-педагогічну діяльність), доповнивши за замістом Порядок присвоєння вищими навчальних закладами і науковими установами вчених звань словами у тому числі, за сумісництвом;

- передбачити право остаточного рішення не лише для дослідницьких університетів, а й для наукових установ, вчені ради яких довели своє відповідальне ставлення до присудження вчених ступенів. Для цього доповнити пункт 3 проекту Порядку наступними словами: Якщо атестаційна колегія МОН протягом двох років затверджує всі рішення даної вченої ради наукової установи, надалі ця вчена рада приймає остаточне рішення щодо присвоєння вченого звання.” та викласти пункт 5 проекту Постанови в наступній редакції: Вищий навчальний заклад, якому в установленому порядку надано статус дослідницького, або наукова установа, всі рішення якої протягом двох років затверджувались атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України, приймає остаточне рішення щодо присвоєння вченого звання. Рішення відповідних вчених рад надсилається Міністерству освіти і науки України для затвердження (без розгляду атестаційної справи на засіданні атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України) відповідно до цього Порядку.”;

- передбачити можливість скасування права вченої ради дослідницького університету, або наукової установи, на остаточне рішення щодо присвоєння вченого звання у разі виявлення порушень. Для цього доповнити пункт 5 проекту Постанови словами: “Якщо атестаційна колегія МОН скасовує хоча б одне рішення вченої ради дослідницького університету або наукової установи про присвоєння наукового звання, протягом наступних двох років всі рішення відповідної вченої ради щодо присвоєння наукових звань затверджує атестаційна колегія МОН в установленому порядку.”;

- переглянути вимоги до осіб, що отримують вчений ступінь, з метою урівнювання вимог до працівників вищих навчальних закладів і наукових установ щодо кількості підготовлених докторів філософії (для професорів) і публікацій (для доцентів і старших дослідників, професорів вищих навчальних закладів і наукових установ);

- доопрацювати вимоги щодо знання англійської мови шляхом диверсифікації шляхів підтвердження рівня знань, зокрема, доповнити можливість надання документу про навчання (стажування) документами, що засвідчують інші форми наукової та науково-педагогічної діяльності закордоном (праця за контрактом, волонтерська праця, відрядження, експедиція тощо);

- вилучити вимоги щодо використання e-learning, мультимедійних або інших інтерактивних засобів навчання скрізь по тексту;

- доопрацювати проект Постанови з точки зору нормопроектувальної техніки, зокрема щодо виключення з тексту Порядку слів старший науковий співробітник в усіх відмінках.

4. Доопрацювати проект Порядку присвоєння вищими навчальними закладами і науковими установами вчених звань з урахуванням пропозицій, які надійшли до Комітету з питань науки і освіти (додаються).

5. Направити це Рішення Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України.

6. Контроль за виконанням Рішення покласти на народного депутата України, Голову Комітету Гриневич Л.М.      

 

 

 

Голова Комітету                                                   Л.М. Гриневич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про проект Закону України про внесення змін до Закону України

“Про вищу освіту” (щодо забезпечення рівних прав на здобуття вищої освіти) (реєстр. № 2335 від 05.03.2015р.),

внесений народними депутатами України Співаковським О.В.,

Гордєєвим А.А., Хланєм С.В., Кремінем Т.Д., Вінником І.Ю.

_____________________________________________________________________

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до Закону України Про вищу освіту (щодо забезпечення рівних прав на здобуття вищої освіти) (реєстр. № 2335 від 05.03.2015 р.),  внесений  народними депутатами України Співаковським О.В., Гордєєвим А.А.,   Хланєм С.В.,   Кремінем Т.Д.,   Вінником І.Ю.,  Комітет в и р і –

ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” (щодо забезпечення рівних прав на здобуття вищої освіти) (реєстр. № 2335 від 05.03.2015 р.), внесений народними депутатами  України  Співаковським О.В., Гордєєвим А.А., Хланєм С.В., Кремінем Т.Д., Вінником І.Ю., прийняти за основу.

 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, Голові Комітету з питань науки і освіти Лілії Гриневич.

 

 

 

Голова Комітету                                                                 Л.М. Гриневич


 

Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України

(щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів) (доопрацьований) (реєстр. № 1447 від 12.03.2015р.),

внесений народними депутатами України

Унгуряном П.Я., Гриневич Л.М., Єленським В.Є.

______________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України  з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів) (доопрацьований) (реєстр. № 1447 від 12.03.2015р.), внесений народними депутатами України Унгуряном П.Я., Гриневич Л.М., Єленським В.Є., прийняти за основу.

 

2. Доручити Голові Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М. представити висновки Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

 

Голова Комітету                                                 Л.М. Гриневич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про проект Постанови Верховної Ради України про встановлення мораторію

на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної

і комунальної форм власності

(реєстр. № 2173 від 19.02.2015р.),

внесений народними депутатами України

Лабазюком С.П., Єремеєвим І.М., Литвином В.М., Березою Б.Ю.

____________________________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України  з питань науки і освіти  в и р і ш и в:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Постанови Верховної Ради України про встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності (реєстр. № 2173 від 19.02.2015 р.), внесений народними депутатами України Лабазюком С.П., Єремєєвим І.М., Литвином В.М., Березою Б.Ю. та прийняти його за основу.

 

 

2. Визначити доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання народного депутата України, Голову Комітету з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

 

 

Голова Комітету                                                                 Л.М. Гриневич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробник: ЗАТ "Cофтлайн" (Україна)