ПОШУК
Розширений пошук
Пошук здійснюється у публікаціях веб-сайту

Головна » Робота Комітету » Підготовка проекту ЗУ "Про освіту"

СТРУКТУРА ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"
версія для друку
30 березня 2015
СТРУКТУРА ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"

СТРУКТУРА ЗАКОНОПРОЕКТУ

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Основні статті.

Стаття А. Сфера дії Закону. Мета освіти.

Стаття В. Види освіти.

Стаття C. Форми освіти.

Стаття D. Принципи освітньої діяльності.

Стаття E. Державна політика у сфері освіти.

Стаття F. Мова у сфері освіти.

Стаття G. Структура системи освіти.

Стаття H. Суб’єкти правовідносин у сфері освіти.

 

РОЗДІЛ  2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Основні статті.

Стаття А. Законодавство про освіту

Стаття В. Підзаконні нормативно-правові акти в сфері освіти

 

Розділ 3. ПРАВО НА ОСВІТУ

 

Основні статті.

Стаття А. Зміст права на освіту.

Стаття В. Право на здобуття освіти.

Стаття С. Рівність умов доступу до освіти.

Стаття D. Право на безоплатну освіту

Стаття E. Право на дошкільну освіту

Стаття F. Право на середню освіту

Стаття G. Право на позашкільну освіту

Стаття H. Право на професійно-технічну (професійну) освіту

Стаття I. Право на вищу освіту

Стаття J. Право на освітню діяльність

 

РОЗДІЛ  4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ У СФЕРІ ОСВІТИ 

 

Основні статті.

Стаття А. Права і обов’язки осіб, які здобувають освіту

Стаття В. Права і обов’язки батьків, законних представників дітей, які здобувають освіту

Стаття С. Права і обов’язки осіб, які здійснюють освітню діяльність

 

РОЗДІЛ 5. КВАЛІФІКАЦІЯ І СТАТУС ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ   

Основні статті.

Стаття A. Кваліфікаційні рівні педагогічних працівників

Стаття В. Сертифікація педагогічних працівників

Стаття С. Незалежне оцінювання результатів навчання і кваліфікацій педагогічних працівників

Стаття D. Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників

Стаття С. Соціальні гарантії педагогічних і науково-педагогічних працівників

Стаття D. Соціально-побутове і матеріальне заохочення педагогічних і науково-педагогічних працівників, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу

.

РОЗДІЛ  6. СТРУКТУРА ОСВІТИ.

 

Основні статті.

Стаття A. Структура системи освіти.

Стаття B. Структура освіти. Освітні рівні. 

Стаття С. Академічні і професійні кваліфікації у формальній освіті.

Стаття D. Визнання результатів формальної та інформальної освіти.

 

РОЗДІЛ 7. СТАНДАРТИ  ОСВІТИ. ДОКУМЕНТИ ПРО ОСВІТУ

 

Основні статті.

Стаття A. Державні стандарти освіти.

Стаття B. Недержавні стандарти освіти.

Стаття C. Професійні стандарти освіти. 

Стаття D. Документи про формальну освіту.

Стаття F. Документи про неформальну освіту.

 

РОЗДІЛ 8. ОСВІТА І КВАЛІФІКАЦІЇ

 

Основні статті.

Стаття A. Національна система кваліфікацій

Стаття B. Національна рамка кваліфікацій.

Стаття С. Реєстр професійних кваліфікацій.

Стаття D. Державні стандарти.

Стаття E. Професійні стандарти.

Стаття F. Адміністрування Національної системи кваліфікацій.

Стаття E. Незалежне оцінювання професійних кваліфікацій

Стаття G. Визнання професійних кваліфікацій, здобутих за кодоном

 

 

 

 

Розділ 9. ЗАКЛАДИ ОСВІТИ.

Основні статті.

 

Стаття А. Організаційно-правові форми закладів освіти.

Стаття B. Державні і комунальні заклади освіти (навчальні заклади).

Стаття C. Приватні заклади освіти (навчальні заклади).

Стаття D. Взаємодія закладів освіти.

Стаття E. Управління закладом освіти.

Стаття F. Автономія закладу освіти.

Стаття G. Відповідальність закладу освіти.

 

 

 

РОЗДІЛ 10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Основні статті.

Стаття A. Ліцензування освітньої діяльності

Стаття В. Освітні програми.

Стаття С. Акредитація освітніх програм.

Стаття D. Моніторинг якості освіти.

Стаття E. Незалежне оцінювання результатів навчання

 

 

 

Розділ 11. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОСВІТИ  

 

Основні статті.

Стаття А. Формування державної політики у сфері освіти

Стаття В. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері освіти

Стаття С. Повноваження центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти

Стаття D. Органи ліцензування і акредитації

Стаття E. Експертне забезпечення системи освіти

Стаття F. Повноваження місцевих органів виконавчої влади

Стаття G. Повноваження органів влади Автономної Республіки Крим, обласних рад, Київської та Севастопольської міських рад

Стаття H. Повноваження районних рад, міських рад (міст обласного підпорядкування)

Стаття I. Повноваження районних у містах рад, міських рад (міст районного підпорядкування), сільських, селищних рад

Стаття J. Громадське самоврядування у системі освіти

 

Розділ 12. КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ОСВІТИ 

 

Основні статті.

Стаття А. Державна інспекція освіти.

Стаття В. Повноваження Державної інспекції освіти.

Стаття С. Порядок інспектування закладів освіти та осіб, які здійснюють освітню діяльність.

Стаття D. Порядок використання результатів інспектування.

Стаття E. Оскарження результатів інспектування.

Стаття F. Громадський нагляд у системі освіти.

 

 

Розділ 13. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

 

Основні статті.

Стаття A. Мета і завдання дошкільної освіти.

Стаття B. Дошкільний вік

Стаття C. Система дошкільної освіти.

Стаття D. Учасники освітнього процесу дошкільної освіти.

Стаття E. Принципи дошкільної освіти 

Стаття F. Форми здобуття дошкільної освіти

Стаття G. Освітні програми дошкільної освіти.

Стаття H. Правовий статус дошкільного навчального закладу.

Стаття I. Автономія дошкільного навчального закладу.

 

 

 

Розділ 14. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

Основні статті.

Стаття А. Мета і завдання загальної середньої освіти

Стаття В. Структура і тривалість повної загальної середньої освіти

Стаття С. Система загальної середньої освіти.

Стаття D. Форми здобуття загальної середньої освіти.

Стаття D. Освітні програми загальної середньої освіти

Стаття F. Державний стандарт загальної середньої освіти.

Стаття G. Забезпечення якості загальної середньої освіти.

Стаття H. Загальноосвітній заклад.

Стаття I. Управління загальноосвітнім закладом.

Стаття J. Автономія загальноосвітнього закладу.

 

 

 

Розділ 15. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

 

Основні статті.

Стаття A. Мета і завдання професійної освіти

Стаття B. Структура професійної освіти.

Стаття С. Стандарти професійної освіти

Стаття B. Форми здобуття професійної освіти.

Стаття C. Освітні програми професійної освіти.

Стаття D. Професійні навчальні заклади

Стаття E. Автономія професійного навчального закладу.

 

 

Розділ 16. ВИЩА ОСВІТА 

 

Основні статті.

Стаття A. Мета і завдання вищої освіти

Стаття B. Рівні вищої освіти.

Стаття C. Освітні програми вищої освіти.

Стаття D. Заклади вищої освіти

Стаття E. Автономія закладу вищої освіти.

Стаття F. Наукова діяльність закладу вищої освіти

 

Розділ 17. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

 

Основні статті.

Стаття A. Мета і завдання позашкільної  освіти

Стаття B. Форми позашкільної освіти.

Стаття С. Освітні програми позашкільної освіти.

Стаття D. Заклади позашкільної освіти.

Стаття E. Позашкільна освіта в загальноосвітніх закладах .

 

 

Розділ 18. ОСВІТА ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

 

Основні статті.

 

Стаття A. Забезпечення доступу до освіти особам з особливими освітніми потребами.

Стаття B. Інклюзивна освіта та освітня інтеграція осіб.

Стаття C. Спеціальні заклади освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

Стаття D. Охорона здоров’я і реабілітація в закладах освіти.

 

Розділ 19. ОСОБЛИВІ ВИДИ ОСВІТИ ( можливе приєднання до розділу 9)

 

Основні статті.

 

Стаття A. Освіта для особливо обдарованих дітей.

Стаття В. Релігійна освіта.

Стаття C. Військова освіта.

 

 

Розділ 20. ОСВІТА ДОРОСЛИХ

 

Основні статті.

 

Стаття A. Державна політика для забезпечення освітніх потреб особи упродовж життя.

Стаття B. Освіта дорослих.

Стаття D. Післядипломна освіта.

 

Розділ 20. ДОДАТКОВА ОСВІТА

 

Основні статті.

 

Стаття A. Державна політика для забезпечення освітніх потреб особи. Додаткова освіта.

Стаття B. Позашкільна освіта.

Стаття С. Мета і завдання позашкільної освіти.

Стаття D. Форми здобуття позашкільної освіти.

Стаття E. Забезпечення якості позашкільної освіти.

Стаття F. Заклад позашкільної освіти.

Стаття G. Позашкільна освіта в закладах загальної середньої освіти.

Стаття H. Післядипломна освіта. Мета і завдання позашкільної освіти.

Стаття I. Форми здобуття післядипломної освіти.

Стаття J. Забезпечення якості післядипломної освіти.

Стаття K. Заклад післядипломної освіти.

Стаття L. Післядипломна освіта у закладах вищої і професійної освіти.

Стаття M. Освіта дорослих.

Стаття N. Ліцензування освітньої діяльності у сфері додаткової освіти..

Стаття O. Акредитація освітніх програм додаткової освіти..

 

 

Розділ 21. ІНФРАСТРУКТУРА ОСВІТИ

 

Основні статті.

Стаття А. Склад освітньої інфраструктури

Стаття B. Інформаційні ресурси для освіти.

Стаття C. Бібліотеки для системи освіти.

Стаття D. Інформаційні системи в освіті.

Стаття E. Освітня картка особи.

Стаття F. Освітня статистика.

Стаття G. Облік документів про освіту.

Стаття H. Забезпечення права приватності в освіті.

 

Розділ 22. ЕКОНОМІКА ОСВІТИ

 

Основні статті.

Стаття А. Освітні послуги

Стаття В. Джерела фінансування освіти.

Стаття С. Державне фінансування освіти.

Стаття D. Благодійність у системі освіти.

Стаття E. Матеріальна база закладу освіти.

Стаття F. Майнові права закладу освіти

Стаття G. Фінансова автономія закладу освіти.

 

 

Розділ 23. НАУКОВЕ І МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ

Основні статті.

 

Стаття A. Завдання наукового і методичного забезпечення освіти

Стаття B. Здійснення наукового і методичного забезпечення освіти

Стаття C. Участь діячів науки в освітньому процесі      

Стаття D. Наукова та інноваційна діяльність у системі вищої освіти

Стаття E. Фінансування наукових досліджень у сфері та для сфери освіти

 

Розділ 24. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ

 

Основні статті.

Стаття А. Стимулювання міжнародного співробітництва закладів освіти.

Стаття В. Участь у міжнародних обстеженнях якості освіти.

Стаття С. Міжнародні обміни для осіб, що навчаються.

Стаття D. Міжнародні обміни для осіб, що навчають.

Стаття E. Міжнародні обміни для наукових працівників.

Стаття F. Участь закладів освіти у міжнародних програмах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробник: ЗАТ "Cофтлайн" (Україна)