06 листопада 2019, 15:00

Інформація про розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 06 листопада 2019 року

06 листопада 2019 року відбулося розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій було розглянуто питання: Про стан реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Головував Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабак С.В. На засіданні були присутні народні депутати України – члени Комітету: Лукашев О.А., Піпа Н.Р., Колебошин С.В., Кириленко І.Г., Колюх В.В., Коваль О.В., Воронов В.А., Грищук Р.П., Совсун І.Р.

Також на засіданні були присутні представники центральних органів виконавчої влади, наукових установ, закладів вищої освіти, наукових громадських організацій, профспілок, експерти, представники секретаріату Комітету, засоби масової організації. Загальна кількість учасників понад 100 осіб.

З доповіддю від Комітету виступив голова підкомітету з питань науки та інновацій Комітету з питань освіти, науки та інновацій Колюх Валерій Вікторович.

Зі співдоповідями виступили: перший заступник Міністра освіти і науки України Полюхович Ю.Ю., віце-президент Національної академії наук України Загородній А.Г., голова Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій Колежук О.К.

В обговоренні взяли участь: начальник відділу науки Міністерства фінансів України Оверчук О.В., заступник Міністра охорони здоров’я Качурець М.І., президент Національної академії правових наук України Петришин О.В., президент Національної академії педагогічних наук України Кремень В.Г., президент Національної академії медичних наук України Цимбалюк В.І., президент Національної академії аграрних наук України Гадзало Я.М., голова Асоціації працівників аграрних навчальних закладів України «Украгроосвіта», громадської ради освітян і науковців України, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Ніколаєнко С.М., голова Профспілки працівників Національної академії наук України Широков А.І., член Президії Національної академії наук України, директор Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України, голова Українського міжнародного комітету з питань науки і культури, голова Науково-видавничої ради Національної академії наук України Яцків Я.С., директор Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України, член-кореспондент Національної академії правових наук України Устименко В.А., віце-президент Національної академії мистецтв України Бітаєв В.А., перший заступник генерального директора Державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України», член-кореспондент Національної академії наук України Чебанов В.А., голова Ради проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти України Ільченко М.Ю., президент ГО «Українська технологічна академія» Половніков І.І., член Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України Ващук О.П., керівник експертної групи з питань солідарної системи пенсійного страхування Директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення Міністерство соціальної політики України Матюх Т.В., член Рахункової палати Невідомий В.І., головний редактор науково-популярного журналу для юнацтва «Країна знань» Бєлих Т.В., заступник директора департаменту – начальник управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Попруга Ю.М., начальник відділу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Цимбаленко Д.П., аспірант Державної установи «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України» Лі Артур, головний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного  потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» Попович О.С., заступник голови Ради молодих вчених Національної академії наук України Безвершенко Ю.В.

На засіданні здійснено детально аналіз стану реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» і озвучено пропозиції щодо його покращення.

З урахуванням матеріалів, отриманих в рамках підготовки до розгляду цього питання та проведеного широкого обговорення, народні депутати України – члени Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій одностайно вирішили прийняти проєкт рішення з урахуванням озвучених на засіданні пропозицій, визначивши стан реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» незадовільним і таким, що не забезпечив досягнення основних цілей державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності, визначених статтею 45 цього Закону, що призвело до суттєвого погіршення стану вітчизняної науки та негативно позначилося на соціально-економічному розвитку всієї держави.