Надрукувати Зменшити зону перегляду

Рішення VІIІ скликання 2 сесія

01 липня 2015, 14:34

Рішення Комітету від 18.06.2015 р. (Протокол №14)

 

СПІЛЬНОГО ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ І ДУХОВНОСТІ ТА

КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ НАУКИ І ОСВІТИ

 

 

 

 

 

До протоколу № 14

від 18 червня 2015 року

 

 

Про особливості законодавчого врегулювання діяльності вищих навчальних закладів мистецького спрямування

______________________________________________________________

 

Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності та Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, заслухавши на спільному засіданні доповіді заступника Міністра культури України Карандєєва Ростислава Володимировича та заступника Міністра освіти і науки України Гевка Андрія Євгеновича, ухвалили рекомендувати:

 

1. Верховній Раді України:

1.1. Внести зміни до Закону України “Про вищу освіту”, виклавши пункт 6)  розділу ХV “Прикінцеві положення” у такій редакції:

“6) вищі навчальні заклади І рівня акредитації, які протягом п'яти років строку дії ліцензії на підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра не отримають ліцензію на підготовку освітнього ступеня бакалавра, будуть віднесені до системи професійно-технічної освіти (крім вищих навчальних закладів культури і мистецтв)”.

 

2.  Комітету Верховної Ради України з питань бюджету:

2.1. Внести зміни до проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік, виклавши абзац  восьмий розділу “Інші питання, вирішення яких необхідне для складення проекту закону про Державний бюджет України на 2016 рік” відповідно у такій редакції:

“завершення формування єдиного освітнього простору шляхом передачі вищих навчальних закладів до сфери управління Міністерства освіти і науки України  (крім закладів, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства культури України)”.

2.2. Передбачити у Державному бюджеті України на 2016 рік видатки Міністерству культури України на підготовку фахівців, науково-педагогічних


2

кадрів, підвищення кваліфікації  та  перепідготовку кадрів (післядипломну освіту).

 

3. Кабінету Міністрів України:

3.1. Зберегти підпорядкування вищих навчальних закладів культури і мистецтв Міністерству культури України.

3.2. Розробити кваліфікаційні вимоги (критерії) для присвоєння вчених звань “професор”, “доцент” викладачам вищих навчальних закладів культури і мистецтв, враховуючи специфіку цих закладів.

 

4. Міністерству культури України:

4.1. З метою забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів у системі мистецької освіти створити умови для відкриття відповідних структурних підрозділів підвищення кваліфікації викладачів у Львівській національній музичній академії ім. М.В. Лисенка, Одеській національній музичній академії ім. А.В. Нежданової, Національній музичній академії України ім. П.І. Чайковського, Харківському національному університеті мистецтв ім. І.П.Котляревського та інших вищих навчальних закладах культури і мистецтв.

 

5. Міністерству освіти і науки України:

5.1. Врахувати специфіку  вищих навчальних закладів мистецького спрямування при розробленні відповідних нормативно-правових актів, стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти.

5.2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства освіти і науки України від 11.01.2014 року №26 “Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації”.

5.3. Внести зміни до наказу  Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 № 847, передбачивши особливі умови ліцензування для вищих навчальних закладів культури і мистецтв.

5.4. Створити робочу групу спільно з провідними фахівцями у сфері мистецької освіти для розробки  статті “Мистецька освіта” до проекту Закону України “Про освіту”.

 

 

 

 

Голова Комітету

Верховної Ради України

з питань культури і духовності                                          

    Голова Комітету

    Верховної Ради України

    з питань науки і освіти                                                        

 

 М. Княжицький

 

  Л. Гриневич